EXAMEN OBSERVATORI 2017, IN PERIOADA: 29-30.07.2017

Comunicari Comisia Centrala de Observatori si Delegati, Miercuri, 07 iunie 2017


 

 

?                                I.  EXAMEN  OBSERVATORI   2017.

Va instiintam ca in perioada 29 -30.07.2017,  in  Bucuresti,  (locatia  inca nu a fost  stabilita. Vom anunta  in timp  util), se va desfasura Consfatuirea  Anuala  a Observatorilor  FRH. In data de 29.07.2017, va avea loc examenul pentru dobandirea calitatii de observator FRH, editia 2017/2018.

      Conditii  de participare:

       In conformitate cu prevederile Regulamentului C.C.O.D., la acest examen se pot inscrie:

          Acele persoane care au abilitati in domeniu, persoane ce  provin din randul profesorilor cu specializare handbal, fosti antrenori, sportivi, arbitri internationali sau divizionari, observatori  internationali, oficiali  care au activat cel putin la liga a doua nationala, cunoscuti ca avand o inalta demnitate, calitati morale incontestabile, ce sunt selectionati si testati, care au promovat examenul anual (bianual), la inceperea turului si eventual a returului Ligii Nationale de handbal.

       Sunt selectati si invitati sa sustina examen pentru admiterea in Comisia Centrala de Observatori si Delegati, editia 2017-2018, persoane cunoscute si apreciate pentru competenta, probitatea morala, experienta in activitatea handbalistica si conduita in societate, dorinta de a dobandi prin ceea ce interprind  activitatea de observator/delegat FRH, nivelul cunostintelor privind statutul, regulamentele FRH, Regulamentul jocului de handbal, Prevederile Legii 4/2008,actualizata in 2016, alte normative si cerinte ale F.R.H., pentru buna desfasurare a unui joc de handbal.

            Ei trebuie sa fie apti din punct de vedere medical, prezentand un aviz medical de la o institutie sanitara abilitata, avand inscris perioada de valabilitate, stampila institutiei si parafa medicului (dupa dobandirea calitatii de observator).

In vederea participarii la examenul pentru functia de observator/delegat, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

 1. Sa fie cetatean roman, cu domiciliul stabil in Romania;
 2. Participarea efectiva, minimum 10 (zece) ani, la competitiile interne, Liga Nationala, Divizia A, in calitate de sportiv, antrenor, arbitru, observator sau delegat FRH;
 3. Sa prezinte un CV handbalistic la zi;
 4. Sa nu fie sub relatii contractuale cu un club sportiv ( sectia handbal), ce-si desfasoara activitatea la nivelul competitiilor nationale, sau sa fie implicat sub orice forma in conducerea unei echipe de handbal la nivel national, sa nu aiba niciun fel de ingerinte in cadrul  unui  club sportiv, cu sectie  de  handbal.
 5. Sa nu fi fost condamnat penal cu privare de libertate (sentinta definitiva), cu sau fara suspendare, nu insa pentru o fapta din culpa.
 6. Daca in anii anteriori a fost membru al Comisiei Centrale de Observatori si Delegati, SA NU  fi avut o activitate necorespunzatoare, sa nu fi raspuns Comunicatelor si deciziilor CCOD, sa fi manifestat dezinteres in activitatea de observator/delegat, sa nu fi participat cu regularitate la sedintele de instruire organizate de CCOD, in general sa fi avut o apreciere negativa ca prestatie observator/delegat din partea CCOD.
 7. Comisia Centrala de Observatori si Delegati, isi rezerva dreptul de a alcatui si supune spre aprobare conducerii FRH, lista cu persoanele abilitate a fi invitate sa sustina examenul anual (bianual), pentru dobandirea calitatii de observator/delegat FRH.
 8. Se declara admis si se atesta ca Observator si / sau delegat, pentru sezonul respectiv, candidatul care a obtinut minimum 24 de puncte (din 30 posibile) la examenul (bi)anual.
 9. Nu mai poate candida la  functia  de observator, acel  cursant care timp de trei ori (consecutiv, sau alternativ), a sustinut examenul  pentru  dobandirea  calitatii de  observator si  nu a reusit aceasta performanta.

Bibliografie de studiat pentru sustinerea examenului de observator FRH editia 2017 – 2018:

 1. StatutulFederatieiRomane de Handbal.
 2. Regulamentul de Organizare si Functionare a Activitatii Handbalistice  in Romania.
 3. Regulamentul  de Organizare si Functionare al F.R. Handbal.
 4. Regulamentul Jocului de Handbal - inclusiv modificarile aplicabile de la 1 iulie 2016.
 5. Regulamentul de Organizare si Functionare a Comisiei  Centrale de Observatori.
 6. Regulamentul Comisiei Centrale de Competitii.
 7. Regulamentul Comisiei Centrale a Arbitrilor.
 8. Regulamentul Comisiei Centrale de Disciplina.
 9. Legea nr.4/2008, modificata prin Legea nr. 10/06.01.2012, publicata in Monitorul Oficial, nr. 21 din 11.01.2012, privind violenta in sport. 
 10. Regulamentele de desfasurare a tuturor competitiilor interne, Liga Nationala, Cupa Romaniei, Campionat Juniori, minihandbal si copii (dupa dobandirea calitatii de observator).
 11. Catalog de intrebari  din Regulamentul  Jocului  de Handbal, 332 intrebari (cele aflate inca  in vigoare).

Cei inscrisi pentru prima data, trebuie sa prezinte un cv, cu activitatea desfasurata de-a lungul timpului, in domeniul  handbalului. Acestia nu trebuie sa-si  desfasoare  in prezent activitatea, in mod activ sau  pasiv, pe langa niciun club de handbal din Romania, nu sunt condamnati definitiv intr-un proces  penal, cu privare de libertate sau condamnati  cu  suspendare. Pot face  exceptie  condamnarile cu suspendare, pentru o  fapta  din culpa. Obligatoriu se va prezenta de catre toti candidatii CAZIERUL  JUDICIAR, recent obtinut de la organele de politie. Pentru cei declarati  admisi, si un certificat  medical, obtinut de la  medicul de familie, care sa ateste  dreptul de a desfasura activitati, ca observator  F.R.H.  Observatorii/delegatii admisi, in urma examenului din vara 2017, in mod obligatoriu vor trebui sa fie asigurati, din punct de vedere medical,  pentru transport  la si de la joc, pe  timpul desfasurarii activitatii de observator/delegat.

Va rugam ca in continuare sa urmariti eventualele comunicate, ce se mai pot  transmite in perioada urmatoare (numai in caz de forta  majora), privind sustinerea  examenului anual.

TERMEN  DE  INSCRIERE  PANA  LA  DATA  DE :  10.07.2017, ORA 09:00

Inscrierile se trimit pe adresa de e-mail presedinte@amh.ro . PENTRU INFORMATII PRIVIND INSCRIEREA (asigurarea acesteia), alte detalii,  SE POT OBTINE LA TELEFON: 0744.48.58.13

 

II.  Program curs observatori  FRH 29-30.07.2017.  BUCURESTI.

SAMBATA  29.07.2017.

14.00  Sosirea  participantilor

14:00 – 15:00 : Cazarea  cursantilor

15:00 – 16:30 : Analiza  activitatii  observatorilor, pentru  anul  competitional 2016/2017. Prezinta: Manea  Doru.

16.30 – 17.00 Pregatirea cursantilor  pentru  sustinerea examenului  de  observator. Prezentarea  conditiilor  de  sustinere a  examenului. Prezinta: Manea  Doru -  reprezentantul FRH.

17.00 – 18.00 Sustinerea  examenului anual, pentru  dobandirea  calitatii de  observator FRH, pentru  sezonul  competitional  2017/2018.

18.15 – 19.15  Activitati ce trebuie  sa le intreprinda  un  observator, de la  plecarea  de  la  domiciliu, activitati la  sala  de joc, sosirea la domiciliu. Inaintarea  documentelor, transmiterea  raportului  suplimentar, etc.

19.30  Servitul  mesei.

20.00 -08.00  Activitati  individuale (socializari, intrebari  si  raspunsuri, odihna).

08.00 – 09.00  Activitati  matinale -  Servitul  mesei.

09.00 – 10.30  : Discutii si propuneri din partea participantilor privind imbunatatirea activitatii de observator. Concluzii ale participantilor privind activitatea de observator, editia 2016 – 2017.  Sugestii din partea participantilor pentru cresterea prestatiei calitatii observatorilor, ca persoane oficiale ce au raspundere majora in buna desfasurare a jocurilor, importanta ce trebuie acordata activitatii de observator.  – Prezinta cei interesati din partea participantilor. Raspunsuri  date  de  memrii conducerii   CCOD.

10.30  - 12.00 Concluzii si discutii in urma sustinerii examenului de observator, sarcini privind activitatea observatorilor pentru editia de campionat 2017 – 2018. – Coordoneaza: Manea  Doru.

12.00  Incheierea  consfatuirii  observatorilor.  Eliberarea  camerelor  de  hotel.

12.30 – 13.00  servitul  mesei.

13.00  -  Deplasarea  cursantilor   spre  domiciliu.

 

 

       FRH, prin  CCOD, asigura participantilor, contra cost, conditii optime de cazare, masa  si  cursuri.  Transportul  se  poate  efectua  preferabil  cu  mijloace  de  transport  in comun sau  personale, cu  respectarea  stricta  a normelor  de  transport  in  vigoare.  Responsabilitatea  transportului si  eventual a unor situatii neprevazute,  revin  in  sarcina  exclusiva  a celor  in  cauza. FRH, nu se  considera  raspunzatoare de  eventuale  accidente  nedorite  din  partea  participantilor.

      Pentru orice alte detalii privind sustinerea examenului anual 2017, puteti obtine de la membrii CCOD. Preferabil   la  telefon: 0744.48.58.13, e-mail: presedinte@amh.ro

 

Presedinte  CCOD,

Manea  Doru.