31.07.2020, orele 10.00, Izvorani

1 Consiliul de Administrație al F.R.H. a hotărât în ședința din 30.06.2020 convocarea Adunării generale ordinare în data de 31 iulie orele 10.00, Izvorani.
2 La Adunarea Generală participă câte un reprezentat al fiecărei structuri sportive afiliate.
3 Au drept de vot la Adunarea generală structurile sportive afiliate definitiv care au participat sau au organizat competiții oficiale în sezonul competițional 2019-2020. Lista structurilor cu drept de vot se regăsește aici
4 Ordinea de zi a Adunării generale ordinare, aprobată în ședința Consiliului de Administrație în data de 30.06.2020 este următoarea:

  1. Constatarea întrunirii cvorumului pe baza prezenței reprezentanților cu delegații scrise din partea structurilor sportive afiliate;
  2. Aprobarea ordinii de zi;
  3. Desemnarea a 3-5 persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial;
  4. Alocuțiunea președintelui F.R.H.;
  5. Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea pe perioada parcursă de la ultima Adunare Generală, prezentarea bilanțului contabil şi aprobarea prin vot a acestuia;
  6. Prezentarea şi aprobarea raportului Comisiei de Cenzori;
  7. Prezentarea și aprobarea planului anual de activitate și a Bugetului de venituri și cheltuieli (Buget 2019)
  8. Afiliere/dezafiliere membri F.R.H.

5 Documentele supuse aprobării:
-Bilant contabil;
-Buget venituri si cheltuieli;
-Plan activitate FRH;
-Raport Comisia Tehnico-Metodica;
-Raport CC Apel;
-Raport CC Arbitri;
-Raport CC Competitii;
-Raport CC Observatori si Delegati;
-Raport Comisia de Cenzori;
-Raport CC Disciplina;
-Raport C Memorii.
6 Membrii afiliați pot face propuneri pentru completarea şi/sau modificarea materialelor ce urmează a fi prezentate în Adunarea Generală, precum și completarea sau modificarea ordinii de zi în termen de șapte zile de la comunicare (07.07.2020, orele 12.00), la adresa de mail cristina.varzaru@frh.ro
7 Până la data de 10.07.2020, numele delegaților ce vor participa la Adunarea generală vor fi transmise la adresa de mail alexandru.jelescu@frh.ro