Instrucțiuni și Interpretări ale Regulamentului de Joc al IHF, Ediția: 1 Iulie 2018

Comunicari Comisia Centrala de Arbitri, Miercuri, 04 iulie 2018


Instrucțiuni și Interpretări ale Regulamentului de Joc al IHF

                                 Ediția: 1 Iulie 2018

 

PRC în colaborare cu experții în regulament ai IHF au discutat mai multe situații în legatura cu interpretarea regulamentului de joc și au căzut de acord să publice o nouă versiune a Instrucțiunilor și Interpretărilor, cu intenția de a clarifica deciziile corecte în anumite situații.
Sunt câteva instrucțiuni noi iar altele sunt actualizate față de ediția 1 iulie 2016.
Noua versiune a Instrucțiunilor și Interpretărilor intra în vigoare începând cu 1 iulie 2018.

Regula ultimelor 30 de secunde

Regulile 8:10c și 8:10d au fost modificate în 2016 cu scopul de a preveni anumite comportări nesportive ale jucătorilor în ultimele momente ale jocului, care dădeau ocazia echipei jucătorului vinovat să câștige. În același timp aceste reguli facilitau șansa echipei învinse de a înscrie unul sau mai multe goluri, menținând în același timp atenția spectatorilor până în ultima secundă a jocului.

Conform Regulei 8:10c, un jucător sau oficial de echipă care împiedica sau întârzia executarea unei aruncări în ultimele 30 de secunde era sancționat cu aruncare de la 7 metri, iar conform Regulei 8:10d, o aruncare de la 7 metri era acordată împotriva echipei jucătorului sau oficialului de echipă vinovat care era descalificat pentru o acțiune când mingea era în joc, în ultimele 30 de secunde. Ultima prevedere nu a pus probleme sau nu a avut dificultăți majore de interpretare.

Regula 8:10c a fost aplicabilă numai când mingea nu era în joc și un apărător împiedica sau întârzia executarea unei aruncări. Dar regula a condus la interpretări eronate ale arbitrilor, jucătorilor sau altor participanți la jocul de handbal, identificând anumite comportări nesportive care nu au fost sancționate corect, conform interpretării actuale a acestei reguli, permițând echipei vinovate să câștige jocul și dând o imagine proastă handbalului.

Din acest motiv, IHF, prin Grupul de Lucru pentru Noile Reguli (New Rules Working Group = NRWG) format din Playing Rules and Referees Commission (PRC) (Comisia privind Regulamentul de Joc și Arbitri = PRC) și din Commission of Coaching and Methods (CCM) (Comisia de Antrenori și Metode = CCM), a hotărât să facă o mică modificare în interpretarea acestei reguli, prin actualizarea instrucțiunior existente ale “nerespectării distanței (de 3 metri)” (Regula 8:10c), adăugând o interpretare suplimentară când, de asemenea, se aplică aruncarea de la 7 metri si descalificarea, în timpul executării unei aruncări, dacă apare o acțiune neregulamentară a apărătorilor, după cum urmează:

Actualizarea instrucțiunilor existente
Nerespectarea distanței (de 3 metri) (Rule 8:10c)

”Nerespectarea distanței (de 3 metri)” conduce la descalificare și aruncare de la 7 metri, daca în ultimele 30 de secunde nu se poate executa o aruncare pentru echipa adversă.

Regula se aplică dacă abaterea este comisă în ultimele 30 de secunde ale jocului sau simultan cu semnalul de sfârșit al jocului (vezi Regula 2:4, primul paragraf). În acest caz, arbitrii vor decide pe baza propriei lor observări a faptelor (Regula 17:11).

Dacă jocul este întrerupt în ultimele 30 de secunde din cauza unei abateri care nu este legată direct de pregătirea sau executarea unei aruncări (de ex. Schimbare greșită, comportare nesportivă în Spațiul de schimb), se va aplica Regula 8:10c.

De exemplu, dacă aruncarea este executată dar este blocată de un jucător care stă prea aproape și care împiedică activ rezultatul aruncării sau îl deranjează (stânjenește) pe executantul aruncării în timpul executării acesteia, trebuie să se aplice tot Regula 8:10c.

Dacă un jucător stă la mai puțin de 3 metri de executantul aruncării dar nu împiedică activ executarea aruncării, nu se va aplica niciun fel de sancțiune. Dacă jucătorul folosește poziția sa pentru a bloca aruncarea sau a intercepta pasa dată de către executantul aruncării, se va aplica, de asemenea, Regula 8:10c.

Actualizarea instrucțiunilor existente
Asistența medicală acordată jucătorilor accidentați (Regula 4:11)

În cazul în care se accidentează mai mulți jucători ai aceleiași echipe (de ex. din cauza unei ciocniri) arbitrii sau delegatul pot acorda permisiunea ca persoane eligibile suplimentare să intre pe terenul de joc pentru a acorda asistență acelor jucatori, cu un maximum de 2 persoane pentru fiecare jucător accidentat. Suplimentar, arbitrii și delegatul monitorizează paramedicii care intră pe terenul de joc.

Instrucțiuni noi
Numărarea paselor în timpul presemnalizării Jocului Pasiv (Regula 7:11 Clarificarea 4 Anexa 3, exemplul 13/14)

Se contabilizează ca pasă dacă o aruncare la poartă este blocată și mingea revine la executantul aruncării sau la coechipierii acestuia.

Instrucțiuni noi
Descalificarea portarului conform Regulei 8:5 Comentariu

Descalificarea se acordă când portarul pleacă din propriul spațiu de poartă și pătrunde în câmpul de joc sau se află în câmpul de joc și provoacă o ciocnire cu un adversar. Nu se acorda descalificare dacă portarul aleargă în aceeași direcție cu adversarul, de exemplu dacă pătrunde în teren din spațiul de schimb.

Instrucțiuni noi
Decizia de 7-metri când poarta este goală (14:1 si Clarificarea 6c)

Definirea unei șanse clare de gol descrisă în Clarificarea 6c, atunci când există o șansă clară și de neîmpiedicat de a arunca mingea în poarta goală, impune ca jucătorul în posesia mingii să încerce în mod clar o aruncare directă spre poarta goală.

Aceasta definiție a șansei clare de gol se aplică indiferent de modul de încălcare a regulamentului și indiferent dacă mingea este sau nu în joc, dar orice aruncare trebuie executată respectând poziția corectă a aruncătorului și a coechipierilor săi.

Instrucțiuni noi
Folosirea probei video

Cand este necesara o decizie de validare / invalidare aunui gol, după folosirea probei video, va fi extinsă perioada până la care se va putea anula golul, care conform Regulei 9:2 se poate face numai până la executarea aruncării de începere care urmează golului, extinderea perioadei fiind până la următoarea schimbare de posesie a mingii.

Instrucțiuni noi
Jucător intrând pe terenul de joc cu un tricou de altă culoare sau cu un număr greșit (Regulile 4:7 și 4:8)

O încălcare a Regulilor 4:7 și 4:8 nu va conduce la schimbarea posesiei mingii. Va determina numai o întrerupere a jocului pentru ca jucătorul respectiv să-și corecteze greșeala iar jocul va reîncepe cu o aruncare liberă pentru echipa care era în posesia mingii când s-a produs întreruperea.