Anunț examen observatori sezon 2024-2025

Comunicari Comisia Centrala de Observatori si Delegati, Miercuri, 29 mai 2024


      Federația Română de Handbal, prin Comisia Centrală de Observatori și Delegați, va organiza în perioada 26-28.07.2024 Consfătuirea anuală a persoanelor care doresc să dobândească calitatea de observator pentru sezonul competițional 2024-2025. În cadrul acestei consfătuiri se va susține examenul anual.

 

Informațiile cu privire la cerințele de participare, locul de desfășurare, Bibliografia pentru examen, precum și la program se vor comunica în timp util.