În urma reanalizării dispozițiilor date de I.S.U., C.C. de Competiții, împreună cu Departamentul Tehnic al F.R.H., au hotărât:
- anularea ultimului aliniat al Comunicatului C.C. de Competiții din 08.09.2016.

În consecință, jocurile care vor fi organizate în săli de Tip B se vor desfășura OBLIGATORIU FĂRĂ SPECTATORI. Arbitrii delegați la jocuri vor răspunde în exclusivitate de aplicarea prezentului comunicat.
În cadrul jocurilor primei etape, în cazul apariției unor divergențe referitoare la aplicarea precizării sus menționate, arbirii vor permite în mod excepțional desfășurarea jocului și vor întocmi obligatoriu un Raport Suplimentar, în care vor prezenta situațiile create, pe care-l vor anexa la Raportul de Joc. Echipele care nu vor respecta prevederile precizării de mai sus vor fi sancționate conform prevederilor Regulamentului Disciplinar al F.R.H., Art. 25. 1 și 4 și Art 27.