Avand in Vedere informatiile vehiculate in spatiul public in ultima perioada, FRH este indreptatita sa faca urmatoarele precizari.
Pe rolul instantelor de judecata se afla, in momentul de fata, urmatoarele dosare:
       1.Dosar 15284/3/2023, pe rolul Tribunalului Bucuresti,  avand ca obiect cererea formulata de reclamantii : Vasile Pavel, Asociatia Judeteana de Handbal Buzau, Grupul Scolar Industrial Petrol Moreni, Asociatia Club Sportiv Scoala 181-SSP si Club Sportiv HC Junior BB, in contradictoriu cu Federatia Romana de Handbal, avand calitate de parat, prin care se solicita, in principal Anularea Hotararii Adunarii Generale a F.R.H. din data de 28.04.2023 pentru nerespectarea conditiilor legale si statutare de fond si forma, iar in subsidiar, Anularea PARTIALA a Hotararii Adunarii Generale a F.R.H. din data de 28.04.2023, DOAR in ceea ce priveste procedura de alegere referitoare la desemnarea unui membru in Consiliul de Administratie al F.R.H. Dosarul a avut termen de judecata in data de 16.11.2023, cand intanta a ramas in pronuntare pe exceptiile invocate.In data de 13.12.2023, instanta, prin incheiere, s-a pronuntat si a admis exceptia inadmisibilitatii capatului subsidiar de cerere vizand anularea proceselor verbale indicate de reclamanti, formulate de FRH si respinge acest capat de cerere ca inadmisibil. De asemenea, instanta, prin aceeasi incheiere, admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor Asociatia Judeteana de Handbal Buzau si Grupul Scolar Industrial Petrolul Moreni formulata de F.R.H. si respinge actiunea introdusa de acestia ca fiind introdusa de persoane fara calitate procesuala activa. De asemenea, instanta, prin aceeasi incheiere respinge exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor Pavel Vasile si Clubul Sportiv HC Junior BB ca neintemeiata, precum si exceptia lipsei de interes in formularea actiunii de catre reclamantii Pavel Vasile si Clubul Sportiv HC Junior BB.Fixeaza termen pentru continuarea judecatii in data de 25 ianuarie 2024.
Astfel, in acest dosar nu exista o hotarare pe fondul cauzei, au fost doar solutionate exceptiile invocate in dosar, judecata urmad sa continue pentru judecarea fondului cauzei.
         2. Dosar 19729/3/2023 pe rolul Tribunalului Bucuresti,  avand ca obiect cererea formulata de Federatia Romana de Handbal (cerere necontencioasa) privind inscrierea in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor aflat la Grefa Tribunalului Bucuresti a modificarilor actelor constitutive ale Federatiei aduse prin Hotararea Adunarii Generale a F.R.H. din data de 28 aprilie 2023. In cadrul dosarului a fost depusa o cerere de interventie de catre intervenientii Pavel Vasile, Asociatia Judeteana de Handbal Buzau, Grupul Scolar Industrial Petrol Moreni, Asociatia Club Sportiv Scolar Scoala 181 – SSP, Clubul Sportiv HC Junior BB. La termenul din data de 10.11.2023, Instanta a ramas in pronuntare si a pronuntat urmatoarea solutie: Respinge cererea intervenientilor de suspendare a judecatii cauzei pana la solutionarea Dosarului 15284/3/2023 ca neintemeiata. Respinge cererea de inscriere a modificarilor actelor constitutive ale Federatiei, ca neintemeiata. Admite cererea de interventie.Federatia Romana de Handbal a formulat apel impotriva acestei incheieri, apel care se va judeca la Curtea de Apel Bucuresti. Dosarul nu a primit inca termen de judecata.
Astfel, in acest dosar nu exista o solutie definitiva si irevocabila a instantei.