Dragi colegi,

 

În ultima perioadă de timp ne confruntăm cu o campanie agresivă și denigratoare inițiată de unul din membrii consiliului de administrație al FRH, la adresa activității mele, a unora dintre angajații FRH, cât și la adresa Consiliului de Administrație.

Într-un mesaj premergător lucrărilor ședinței de CA din 21 septembrie a.c. (mesaj pe care nu s-a limitat să-l transmită doar către președinte și membrii consiliului de administrație, ci l-a distribuit în spațiul virtual și către site-uri dedicate handbalului românesc) – vezi anexa – se solicită în zece puncte, pe lângă lucruri normale și firești pentru o agendă de CA și documente, copii după contracte care exced fără discuție statutului și regulamentelor FRH și mai ales legislației naționale.

De la bun început fac precizarea că fiecare dintre noi, indiferent de poziția în care ne aflăm trebuie să respectăm normele statutare și regulamentare proprii, cât și legislația natională în vigoare.

Pentru a înțelege mai bine normele în baza cărora activăm trebuie să reamintim principiile cuprinse în statut, în baza cărora ne desfășurăm activitatea:

 

  • Consiliul de Administrație este organul cu atribuții executive, însărcinat cu punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale, având sarcinile stabilite de către prezentul statut.     
  • Președintele F.R.H., este organul reprezentativ de conducere al F.R.H.. Președintele F.R.H. reprezintă legal F.R.H. în relația cu celelalte persoane fizice/juridice sau autorități naționale internaționale și conduce întreaga activitate economică, administrativă și organizatorică a F.R.H., conform prezentului statut, iar 
  • Secretarul General este organul cu caracter executiv care reprezintă și angajează legal F.R.H, conform atribuțiilor prevăzute de Statut sau conform delegării de competență date de către Președintele F.R.H..

 

Pe cale de consecință, solicitările membrilor Consiliului de Administrație trebuie să se limiteze la competențele prevăzute în statutul FRH pentru membrii CA, ori cele solicitate la punctele 1-7 țin de competențele exclusive ale președintelui. (a se vedea art 33 din statut, atribuțiile CA, respectiv art. 35 atribuțiile președintelui).

Nu ai dreptul să ceri să-ți fie transmise astfel de documente care nu au legătură cu competențele statutare pe care le ai. Poți cere rapoarte și informări cu privire la punctele de pe ordinea de zi, poți propune subiecte pentru ordinea de zi, dar nu poți cere documente care nu intră în sfera ta de atribuții. Mai mult, într-o majoritate covârșitoare, documentele cerute la punctele de la 1-7 sunt documente care sunt incidente cu prevederile legale referitoare la protecția datelor cu caracter personal și legea națională interzice distribuirea lor în spațiul public și pedepsește pe cei ce încalcă prevederile legale.

Ținând cont de faptul că ședința urma să aibă loc online, ceea ce mi se cerea era să distribui în format digital copii după documentele menționate.

Solicitarea de transmitere a unor copii după contracte individuale de muncă și contracte comerciale sunt, fără discuție, încălcări de lege. Oare care ar fi reacția vreunui conducător de club sportiv, a unui conducător de instituție publică sau chiar a unui director de societate comercială dacă li s-ar cere de către un membru al consiliului de administrație să distribuie în spațiul public copii după contractele lor de muncă, după contractele angajaților sau după contractele comerciale pe care le încheie?

Cu toate acestea, în cadrul ședinței de CA, documentele solicitate au fost prezentate la cameră membrilor CA pentru transparență, însă solicitantul a insistat să fie transmise copii după documente. Mai mult, atât în timpul ședinței Consiliului de Administratie, cât mai ales după, a continuat să colporteze informații care să acrediteze ideea că fac abuzuri, că ascund lucruri.

Fac mențiunea că FRH continuă să activeze în baza prevederilor statutare și regulamentare elaborate de fosta administrație, nu am modificat regulamentul de desfășurare al lucrărilor consiliului de administrație.

Țin să informez, de asemenea, toți afiliații FRH, că nu s-au produs modificări ale organigramei. Da, lucrăm la un întreg pachet de modificări ale regulamentelor! Da, lucrăm la reproiectarea organigramei! Da, avem în pregătire inclusiv un proiect de regulament financiar care va stabili clar limite și competențe financiare în angajarea unor tipuri de cheltuieli și contracte ale FRH.  Probabil că sunteți la curent cu faptul că FRH a funcționat fără un regulament financiar.

Toate proiectele de regulamente, inclusiv acesta, vor fi supuse dezbaterii și aprobării consiliului de administrație.

Da, lucrăm la un pachet de modificări ale statutului FRH pe care le vom supune la momentul oportun consultării, dezbaterii și votului Adunării Generale FRH.

Probabil că vom fi gata cu toate aceste propuneri până la sfârșitul acestui an, pentru că în paralel trebuie să gestionăm activitatea curentă a federației, să asigurăm condițiile necesare participării în competiții a loturilor naționale și, nu în ultimul rând, să pregătim proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul care urmează.

În spațiul public, după ședința CA din 21.09.2022, același membru CA a dezinformat opinia publică, cum că aș fi plecat din consiliul de administrație. În realitate, am declarat ședința închisă, întrucât mi se cerea să supun votului mai multe ilegalități. În loc să se limiteze la a cere lucruri care sunt de competența CA și lucruri care respectă prevederi legale, domnia sa a insistat să supunem la vot încălcări de legi. Dacă se simte abuzat, avem un statut, regulamente și comisii care-i pot face dreptate. La fel de bine însă, atât eu, membrii consiliului de administrație cât și orice afiliat FRH trebuie să ne supunem regulilor statutare cât și cadrului legislativ național.

Așa cum v-am promis la adunarea generală,poziția mea de președinte al FRH înseamnă: corectitudine, tratament egal pentru toți membrii, echidistanță, toleranță zero la interese personale, cât și arbitraje corecte și nepărtinitoare. Dacă aveți nemulțumiri, există pentru asta reguli (pe care le vom îmbunătăți împreună în perioada următoare), comisii cărora să vă adresați și care au obligația de a analiza și judeca corect solicitările voastre.

Ne-am asumat împreună schimbarea în bine a handbalului românesc și, pentru mine, ca președinte FRH, rolul dumneavoastră activ contează enorm. Așa că, ori de câte ori simțiți nevoia, comunicați-vă opiniile, problemele cu care vă confruntați, astfel încât, împreună, să readucem handbalul românesc pe locuri de frunte la nivel național și internațional.

În concluzie, dat fiind angajamentul meu în fața Adunării Generale care m-a ales, dat fiind mandatul cu care am venit în fața dumneavoastră, conduita și activitatea mea vor fi guvernate de: CORECTITUDINE, ADEVĂR, TRANSPARENȚĂ, ECHIDISTANȚĂ, TRATAMENT EGAL, NEPĂRTINIRE, ARBITRAJ CORECT și TOLERANȚĂ ZERO LA ORICE FORMĂ DE CORUPȚIE IN HANDBAL.

Iar dacă toate acestea provoacă pentru unii disperare și atitudini abuzive pentru că nu pot (și nu vor) să renunțe la metehne trecute, asta înseamnă că suntem pe drumul cel bun și că avem șanse reale să schimbăm în bine handbalul românesc.

Constantin Din, Președinte FRH

_______________________________________________

Anexa

„Buna dimineata tuturor,

Raportat la sedinta de C.A. ce a fost convocata pentru 21.09.2022 de colegul nostru din consiliu, Mazilu Viorel, ce se pretinde a fi secretar general al FRH, acceptand sub beneficiu de inventar aceasta premisa, formulez urmatoarele solicitari:

1. Sa ne fie transmis prin e-mail, pana la data sedintei, scriptul ce contine demisia din C.A. a domnului Mazilu Viorel.

2. Sa ne fie transmis prin e-mail, pana la data sedintei, contractul pe care F.R.H., prin presedinte, l-a semnat cu Mazilu Viorel, contract prin care acestuia i se ofera functia de secretar general al FRH si sa ni se comunice daca Mazilu Viorel a incasat pana in prezent vreo remuneratie de la FRH, alta decat cea aferenta calitatii de membru al CA. In caz afirmativ sa ni se precizeze ce suma de bani a primit, pentru ce anume a fost remunerat si in ce date.

3. Sa ne fie prezentata fisa postului ce contine activitatile pe care Mazilu Viorel trebuie sa le presteze ca si secretar general al FRH si CV-ul domnului Mazilu.

4. Sa ne fie prezentata organigrama FRH si cuantumul salariilor/remuneratiilor fiecarui angajat sau colaborator al FRH.

5. Sa ne fie prezentat documentul din care reiese ca Mazilu Viorel nu mai detine nicio functie in cadrul clubului T.E.C. (Demisia din functiile detinute la acest club si extras din registrul asociatiilor si fundatiilor din care sa rezulte ca nu mai are vreo calitate statutara in acest club)

6. Sa ne fie prezentate scriptic toate contractele semnate de FRH dupa 01.08.2022 privind drepturile TV, cele care vizeaza achizitiile de echipament sportiv, contractele de publicitate si cele de sponsorizare.

7. Sa ne fie transmise procesele verbale cu toate consemnarile aferente ale sedintelor de C.A. ulterioare datei de 02.08.2022.

8. Sa ni se transmita care sunt antrenorii principali si secunzi pentru fiecare lot national, atat la feminin cat si masculin, pe ce perioada au contracte semnate cu FRH si care este remuneratia fiecaruia in parte.

9. Raportat la propunerile de arondare a zonelor teritoriale catre membrii C.A. solicit sa ni se transmita cine a formulat propunerea atasata in convocator si pe ce temeiuri s-a facut impartirea, de ce apar in ea zone arondate lui Mazilu Viorel daca acesta nu mai este membru al C.A. si ce anume implica o astfel de arondare pentru fiecare membru al C.A.

10. Sa ne fie transmisa o analiza efectuata pentru perioada cuprinsa intre inceputul competitiilor oficiale ale sezonului 2022-2023 si pana in prezent raportat la arbitrajele deficitare si masurile luate in acest sens in fiecare caz in parte.

Cu stima,

Flaviu Sasaeac”