Federația Română de Handbal vă comunică faptul că, în urma participării la Cursul de perfecționare a antrenorilor seniori, desfășurat în perioada 10 - 11 iunie 2022, la Rm. Vâlcea, evaluarea se va face în urma transmiterii unui eseu realizat pe o temă la alegere dintre cele prezentate la cursul mai sus menționat. 

Eseul se va transmite până la data de 11 iulie 2022, la adresele de e-mail: nicoleta.alexandrescu@frh.ro și iulian.stamate@frh.ro, cu respectarea următoarelor cerințe:

  • Pagina de titlu
  • Cuprins -dacă este cazul-( va conţine numele capitolelor, subcapitolelor şi subpunctelor, respectiv bibliografia şi anexele, cu indicarea paginaţiei corespunzătoare din text.
  • Conţinutul eseului (Introducere, Secțiuni, Concluzii)
  • Bibliografie
  • Anexe (dacă este cazul) 
 
Eseul va fi redactat în format A4, la un rând şi jumătate distanţă, în Times New Roman, mărimea literelor fiind de 12 puncte (pentru note de subsol 10 puncte).
Paginile vor fi numerotate cu litere latine, în partea de jos şi centrală a fiecărei pagini.

Mult succes!