29.10.2021, orele 11.00, Complex Olimpic Sidney 2000, comuna Ciolpani, sat Izvorani, jud. Ilfov

 

 1. Consiliul de Administrație al F.R.H. a hotărât în ședința din 28 septembrie 2021 convocarea Adunării Generale Extraordinare în data de 29 octombrie orele 11.00, la Complexul Olimpic Sidney, Izvorani.

 2. Participarea în cadrul Adunării Generale Extraordinare se face prin reprezentantul legal al fiecărui membru afiliat sau prin delegatul reprezentantului legal. În cazul în care reprezentarea se face printr-o altă persoană decât reprezentantul legal, dovada reprezentării se face printr-un înscris sub semnătură privată sau autentic, semnat de către reprezentantul legal al membrului afiliat, conform Art. 20.1 din Statutul F.R.H.

 3. Fiecare membru afiliat are dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale Extraordinare, conform Art. 21.1. din Statutul F.R.H.

 4. Nu au drept de vot în cadrul Adunării Generale Extraordinare membrii afiliați înscriși în Registrul Special al Federațiilor și care în anul desfășurării Adunării Generale Extraordinare nu au participat la cel puțin o competiție organizată de către F.R.H. sau nu au organizat cel puțin o competiție oficială recunoscută de F.R.H., precum și membrii afiliați care au fost suspendați la data adunării, conform Art. 21.2. din Statutul F.R.H.

5. O persoană nu poate reprezenta decât un singur membru afiliat. Nicio persoană nu poate exercita dreptul de vot pentru mai mult de un membru afiliat, conform Art. 21.3 din Statutul F.R.H.

 6. Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare, aprobată în ședința Consiliului de Administrație din data de 28.09.2021 este următoarea:

  1. discursul de deschidere a Adunării Generale Extraordinare și alocuțiunea președintelui F.R.H.;

b) desemnarea a 3-5 persoane pentru întocmirea procesului-verbal de ședință;

 c) constatarea întrunirii cvorumului pe baza prezenței reprezentanților cu delegații scrise din partea structurilor sportive afiliate, verificate de către persoanele desemnate în acest sens;

 d) desemnarea persoanelor care verifică scrutinul – Comisia de validare se face prin alegeri;

 e) prezentarea și aprobarea ordinii de zi

 f) Actualizarea situației membrilor Federației Române de Handbal:

I. Îndreptarea erorilor din hotărârea Adunării Generale Ordinare a F.R.H.  din data de 26.04.2021 în ceea ce privește  afilierile/dezafilierile/suspendările aprobate

II. Validarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a F.R.H. din datele de 31.07.2020 și 26.04.2021 (aceasta din urmă astfel cum a fost îndreptată potrivit punctului anterior)

III. Afilierea/dezafilierea/ridicarea suspendării/suspendarea unor structuri sportive

                  a) împuternicirea persoanei care: i) va semna în fața notarului public hotărârea Adunării Generale Extraordinare a F.R.H. și actul adițional la Actul Constitutiv al F.R.H.; ii) va îndeplini toate formalitățile legale pentru înregistrarea acestei hotărâri, a actului adițional precum și a hotărârilor anterioare din 31.07.2020 și 26.04.2021 în Registrul Federațiilor și la Ministerul Tineretului și Sportului;

 7. Documentele supuse aprobării se regăsesc aici:
    - Îndreptare erori AGO 26.04.2021;
    - Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare din datele de 31.07.2020 și 26.04.2021;
    - Afilieri: dezafilieri ridicare suspendări: suspendări.

 8. Numele delegaților sau a reprezentanților legali ce vor participa la adunarea generală extraordinară vor fi transmise până la data desfășurării Adunării Generale Extraordinare la adresa de mail cristina.varzaru@frh.ro

 9. Având în vedere existența limitărilor activităților din anumite domenii, printre care și cel social-sportiv, cauzate de răspândirea virusului SARS-Cov-2 și raportat la existența unor elemente obiective prevăzute de lege (testare, vaccinare sau trecere prin boală) care reduc semnificativ riscul epidemiologic al persoanelor, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în cauză (Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, H.G. nr. 990/2021 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, etc.) participarea la Adunarea Generală Extraordinară a F.R.H. este permisă numai persoanelor care prezintă documente justificative că se se află în una din următoarele situații:

  1. sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
  2. prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore;
  3. prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore;
  4. se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

Participanții sunt obligați să aibă asupra lor Cartea de Identitate.

 10. Lista structurilor sportive convocate pentru Adunarea Generală Extraordinară din data de 29 octombrie, orele 11.00, Complex Olimpic Sidney 2000, comuna Ciolpani, sat Izvorani, jud. Ilfov se regăsește aici:
- Listă structuri convocate AGEX