Convocare Adunare Generală Ordinară 2019
19.06.2019, orele 14.00, Rin Grand Hotel, București

 

1. Consiliul de Administrație al F.R.H. a hotărât în ședința din 20 mai 2019 convocarea Adunării generale ordinare în data de 19 iunie orele 14.00, la Rin Grand Hotel, București.

2. La Adunarea Generală participă câte un reprezentat al fiecărei structuri sportive afiliate.

3. Au drept de vot la Adunarea generală structurile sportive afiliate definitiv care au participat sau au organizat competiții oficiale în sezonul competițional 2018-2019. Lista structurilor cu drept de vot se regăsește aici

4. Ordinea de zi a Adunării generale ordinare, aprobată în ședința Consiliului de Administrație în data de 20.05.2019 este următoarea:

  1. Constatarea întrunirii cvorumului pe baza prezenței reprezentanților cu delegații scrise din partea structurilor sportive afiliate;
  2. Aprobarea ordinii de zi;
  3. Desemnarea a 3-5 persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial;
  4. Alocuțiunea președintelui F.R.H.;
  5. Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea pe perioada parcursă de la ultima Adunare Generală, prezentarea bilanțului contabil şi aprobarea prin vot a acestuia;
  6. Prezentarea şi aprobarea raportului Comisiei de Cenzori;
  7. Prezentarea și aprobarea planului anual de activitate și a Bugetului de venituri și cheltuieli (Buget 2019)
  8. Afiliere/dezafiliere membri F.R.H.
  9. Propunere aprobare proiect de Statut

5. Documentele supuse aprobării:
- Bilant contabil;
- Plan activitate, buget, venituri, cheltuieli;
- Raport Comisia de Cenzori;
- Raport Comisia  Centrala de Apel;
- Raport Comisia Centrala de Disciplina;
- Raport Comisia  de Memorii; 
- Raport Comisia Centrala de Competitii;
- Raport Comisia Centrala de Arbitri;
- Raport Comisia Centrala de Observatori si Delegati;
- Proiect Statut.

6. Membrii afiliați pot face propuneri pentru completarea şi/sau modificarea materialelor ce urmează a fi prezentate în Adunarea Generală, precum și completarea sau modificarea ordinii de zi în termen de șapte zile de la comunicare (27.05.2019, orele 12.00), conform Art. 30 (2) din Statutul F.R.H.,  la adresa de mail cristina.varzaru@frh.ro

7. Conform Art. 27.1. din Statutul F.R.H., până la data de 29.05.2019, numele delegaților ce vor participa la Adunarea generală vor fi transmise la adresa de mail cristina.varzaru@frh.ro