Catre,

FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL

                                                                                                              

Ca raspuns la adresa dumneavoastra. inregistrata la C.N.F.P. Antrenori cu nr. 802/12.08.2014, in ceea ce priveste solicitarea pentru organizarea unei sesiuni speciale a examenului de promovare la un nivel superior pentru nivelul de Antrenor Maestru, va aducem la cunostiinta urmatoarele:

 1. Conform deciziei C.N.F.P.A. nr. 96/18.08.2014 examenul se va desfasura in data de 11 septembrie 2014, la sediul CNFPA dupa urmatorul program:

- 09.00 - 11.00 sustinere luerarii scrise la Teoria si metodica antrenamentului sportiv.

- 11.00 - 13.00 sustinerea lucrarii metodico-stiintifice.

- inscrierea si depunerea dosarelor: 19 august - 9 septembrie 2014

2. Dosarul de inscriere va cuprinde:

 • cerere    tip     adresata Federatiei        Sportive Nationale       de specialitate (cererea tip se ridica. de la sediul C.N.F.P.A., poate fi solicitata prin fax sau poate fi descarcata electronic de pe site-u1 www.cnfpa-sna.ro);
 • evaluarea si aprecierea activitatii antrenorului efectuate, in conformitate cu reglementarile interne si legislatia in vigoare, de catre structura sportiva in care isi desfasoara activitatea;
 • copie Xerox dupe certificatul de perfectionare profesionala sau confirmarea scrisa (adeverinta) a promovarii unui curs de perfectionare, specific nivelului din care face parte, organizat de C.N.F.P.A. in colaborare cu Federatiile Sportive Nationale;
 • lucrare metodico-stiintifica realizata de candidat si avizata de Federatia Sportiva Nationala. Federatia Sportiva Nationala stabileste tematica si criteriile de elaborare a lucrarilor metodico-stiintifice, diferentiat, in functie de nivelul careia i se adreseaza;
 • copie Xerox si original dupa carnetul de antrenor, cu viza anuala la zi;
 • copie xerox si original dupa certificatul de nastere;
 • copie xerox si original dupe. C.I. sau B.I.;
 • copie xerox dupe certificatul de casatorie (dace este cazul);
 • adeverinta eliberata de structura/organizatia sportiva recunoscuta in conditiile legii din care sa reiasa minimum 2 ani de activitate desfasurata la nivelul de antrenor in ramura de sport pentru absolventii studiilor de masterat cu specializarea/aprofundarea in aceeasi ramura de sport in care s-au specializat In timpul studiilor universitare (in vederea Inscrierii la examenul pentru promovarea la nivelul de Antrenor senior).

  3. Examinarea candidatului se realizeaza de care comisia de examinare stabilita pe baza dispozitiei directorului C.N.F.P.A.