ADUNAREA GENERALA A F.R. HANDBAL— 2014

07.07.'14 ora 11:00, Rin Grand Hotel (Vitan) Sala Paris

 

ORDINEA DE ZI

1.Constatatrea intrunirii cvorumului si aprobarea Ordinei de zi.
2.Desemnarea a 3-5 persoane pentru intocmirea Procesului Verbal.
3.Alocutiunea Presedintelui FR Handbal.
4.Raport de activitate a FR Handbal pe 2013.
5.Raport privind executia bugetara pe anul 2013.
6.Raportul Comisiei de Cenzori.
7.Plan de activitate a FR Handbal pe anul 2014.
8.Calendarul intern si international al FR Handbal pe anul 2014.
9.Aprobarea Bugetului pe anul 2014
10.Propuneri de modificare a Statutului FR Handbal
11.Diverse

• Materialele pentru Adunarea Generala vor fi postate pe site-ul federatiei incepand cu data de 16.06.'14