Consiliul de Administrație al F.R.H. a hotărât în data de 30.08.2019 convocarea Adunării Generale Extraordinare în data de 01.10.2019, orele 12.00, la Rin Grand Hotel – Vitan, având ca unic punct pe Ordinea de zi „Alegerea președintelui Comisiei de Apel”.

La Adunarea generală Extraordinară vor participa câte un reprezentant al fiecărei structuri sportive afiliate.

Validarea reprezentanților cu drept de vot se va face înainte de începerea Adunării Generale, pe baza Delegației scrise, emise de structura sportivă care i-a desemnat.

Au drept de vot la Adunarea Generală Extraordinară numai membrii afiliați definitiv (aprobați de Adunarea Generală din 19.06.2019) care în sezonul competițional 2018-2019 au participat la cel puțin o competiție organizată de F.R.H. sau au organizat cel puțin o competiție recunoscută de F.R.H.

Candidații validați de Consiliul de Administrație în data de 25.08.2019, în urma verificării documentelor depuse de către Comitetul Director, sunt:

  1. Paul Ciucur (CV)
  2. Dragoș Baltă (CV)
  3. Valentin Cocean (CV)

Un candidat poate fi supus alegerii numai dacă este prezent la ședința Adunării Generale Extraordinare.

Delegație (Model)

Structuri sportive afiliate F.R.H. cu drept de vot, conform Art. 28.2 din STATUT.