Fiți alături de Federația Română de Handbal și echipele reprezentative ale României, sprijinind  activitatea noastră, a echipelor naționale, a centrelor de pregătire și proiectele destinate handbalului juvenil prin redirecționarea a 2% din impozitul pe venit.

Tot ce trebuie să faceți este să urmați pașii de mai jos, până la data limită 15 martie:

1. Completarea Formularului 230 dacă în 2018 ați avut venituri numai din salarii sau pensii, sau Declarația 200, dacă în 2018 ați realizat și alte venituri (din salarii sau activități independente sau numai din activități independente).

2. Depunerea formularelor direct la registratura administrației financiare, prin poștă, cu scrisoare recomandată sau prin serviciul online ANAF, spațiul privat virtual disponibil AICI.

 

Important de știut:

•  Direcționarea celor 2% nu te costă nimic în plus, această sumă fiind deja plătită către stat;

Conform art. 79, alin (1), a) din Codul Fiscal  puteți opta pentru direcționarea a 2% sau 3.5% din impozitul pe venit către entitățile nonprofit. Această opțiune aparține atât salariaților, pensionarilor, cât și persoanelor care obțin venituri din alte surse (venituri asimilate salariilor). Fiind vorba despre o sumă deja existentă, aferentă venitului contribuabilului pe parcursul anului, nu este necesară nicio plată suplimentară;

• Data până la care puteți trimite formularul este 15 martie 2019;

• Pentru ca formularul să fie validat de Administrația Financiară și fondurile direcționate către FRH, trebuie să completați de mână, cu majuscule, citeț și corect;

• Formularele sunt pretipărite cu datele fiscale ale FRH, voi trebuie să completați doar datele voastre personale și să semnați;

• Dacă aveti semnatură electronică, puteți face tot procesul online;

• Rubrica “Suma” nu trebuie completată, aceasta este responsabilitatea inspectorului fiscal;

• Administrația Financiară de care aparțineți este cea din localitatea de domiciliu (domiciliul din cartea de identitate / buletin / adresele Administrațiilor Financiare le puteți vedea AICI;

• Nu este necesar să atașați fișa fiscală;

• Începând cu luna martie puteți opta pentru a redirecționa 2% lunar din impozitul pe venitul din salarii către organizațiile non-profit. Aprobarea a venit prin Ordonanța de urgență nr 18/2018 din 15 martie 2018, publicată în MO nr 260/23.03.2018. Opțiunea se exercită în scris de către contribuabil și se aplică începând cu impozitul datorat pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor aferente lunii următoare celei în care contribuabilul a depus cererea la angajator. Opțiunea rămâne valabilă pentru cel mult 2 ani fiscali consecutivi.

 

În cazul în care aveți deja un formular care nu este precompletat, acestea sunt datele noastre:

Denumire entitate nonprofit: Federația Română de Handbal

Cod de identificare fiscală: 4266359

Cont IBAN: RO60RNCB0072049705620001