Ședința Comisiei Centrale de Disciplină din data de 03.08.2021

Comunicari Comisia Centrala de Disciplina, Marþi, 03 august 2021


Proces Verbal  nr. 387

Încheiat azi, 03/08/2021,în ședința ordinară a C.C.D., în prezența membrilor: Jugănaru L., Dinca V., Vicea V., Teodorescu E., Berindei D.

1.            În legătură cu adresa nr. 357/29.07.2021 a AJH Brașov, privind transferul jucătoarelor (în număr de 12 sportive) între echipele ACS Kids Tâmpa 2015 Brașov și HC Golden Kids Brașov, Comisia:

- solicită AJH Brașov punerea la dispoziție a documentelor în baza cărora s-au realizat transferurile.

- totodată, CCD solicită părților, respectiv ACS Kids Tâmpa 2015 Brașov și HC Golden Kids Brașov, prezențe sau apărări pentru ședința din data de 10.08.2021, ora 16:00.

2. În legătură cu solicitarea sportivului Lazic Nikola privind nerespectarea hotărârii nr.529/15.03.2021 a Comisiei de Memorii rămasă definitivă prin semnarea unei tranzacții de către CSM Făgăraș, Comisia hotăraște:

- Sancționarea CSM Făgăraș cu ridicarea dreptului de transfer, legitimare și drept de joc pentru o perioadă de 1 an de zile, începând cu 03.08.2021, conform art. 8.13 din RSTJH.

Concomitent cu aplicarea sancțiunii prevăzute la art. 8.13, la fiecare 10 zile clubului, i se vă scădea un punct din cele obținute de echipa participantă în cel mai înalt nivel competițional până la executarea integrală a Hotărârii, conform art.8.14 din RSTJH. Această Hotărâre vă fi adusă la îndeplinire de CCC.

3.            În legătură cu solicitarea sportivului Lasica Marko privind nerespectarea Hotărârii nr.520/08.03.2021 a Comisiei de Memorii, rămasă definitivă prin semnarea unei tranzacții de către CSM Făgăraș, Comisia, văzând și punctul de vedere al clubului mai sus menționat, hotăraște:

- Sancționarea CSM Făgăraș cu ridicarea dreptului de transfer, legitimare și drept de joc pentru o perioadă de 1 an de zile, începând cu 03.08.2021, conform art. 8.13 din RSTJH.

Concomitent cu aplicarea sancțiunii prevăzute la art. 8.13, la fiecare 10 zile, clubului i se vă scădea un punct din cele obținute de echipa participantă în cel mai înalt nivel competițional până la executarea integrală a Hotărârii, conform art.8.14 din RSTJH. Această hotărâre va fi adusă la îndeplinire de CCC.

4.            În legătură cu solicitarea clubului CS Minaur Baia Mare, privind nerespectarea hotărârii 530/27.04.2021 a Comisiei de Memorii, prin care se dispune obligarea sportivului Vojvodic Janja la restituirea sumei de 5684 lei cu titlul de compensație, pentru clubulul mai sus amintit, comisia:

-              Odată cu comunicarea cererii, solicită sportivului Vojvodic Janja un punct de vedere sau apărare, pentru ședința din 10.08.2021.

Notă: Părțile interesate să introducă Apel au nevoie de motivarea Hotărârii Comisiei de Disciplină conform Regulamentului disciplinar art. 13.5). Acestea intră în posesia motivării hotărârii Comisiei de disciplină dacă în termen de 3 (trei) zile de la data publicării dispozitivului pe site, fac cerere de motivare și dovada plății motivării hotărârii.

Apelul se poate face în termen de 5 (cinci) zile de la momentul intrării în posesia hotărârii motivate, respectând procedura introducerii Apelului, conform Art. 15.4.