Hotararile Consiliului de Administratie din data de 26.03.2021

Comunicari Consiliul de Administratie, Vineri, 26 martie 2021


Proces verbal nr. 156/26.03.2021
 
Participă: Dedu, Luca, Dinu, Bocan, Sâsâeac, Bejinariu, Pavel, Ali Nurhan, Manea, Evi, Kotecz, Lupan, Teuțan, Drăgănescu, Tadici, Ghervan, Mateescu.
Participă fără drept de vot: Vărzaru, Cătuți, Voinescu.
 
1. Se aprobă cu unanimitate de voturi ordinea de zi a ședinței C.A., cu completarea punctului 5, litera i) menționată în procesul verbal aferent acestei ședințe. 
2. Se aprobă cu unanimitate de voturi următoarele hotărâri ale Comitetului Director:
   2.1. Se aprobă componența lotului național de senioare care va participa în perioada 23-27 februarie 2021, la stagiu de pregătire, București.
   2.2. Se aprobă componența lotului național de cadeți care va participa în perioada 9-13 martie la stagiu de pregătire și jocuri bilaterale împotriva Serbiei, la Timișoara 
   2.3. Se aprobă componența lotului național de junioare 2004-2005 care va participa la stagiul de pregătire la Râmnicu Vâlcea, în perioada 15-18 martie 2021, precum și la turneul internațional, Siofok-Ungaria, în perioada 18-21 martie 2021. 
   2.4. Se aprobă componența lotului național de tineret feminin care va participa la stagiul de pregătire la București, în perioada 15-20 martie 2021. 
   2.5. Se aprobă componența lotului național de senioare care va participa la stagiul de pregătire de la București, 14-18 martie 2021 și la calificările pentru Jocurile Olimpice Tokyo 2020, în Muntenegru, 19-21 martie 2021. 
   2.6. Se aprobă componența lotului național de cadete 2006-2007 care va participa la stagiul de pregătire, în perioada 15-21 martie 2021, la Râmnicu Vâlcea. 
   2.7. Având în vedere propunerile venite în urma ședinței subcomisiei tehnice de juniori din data de 2 martie 2021, în cadrul căreia s-au votat în unanimitate staff-ul echipei naționale de juniori și antrenorul principal al lotului național de cadeți, dar și avizul favorabil al Biroului Executiv din data de 11.03.2021, se aprobă următoarele:
   ⇒ Staff lot național juniori:
      - Daniel Anca: antrenor principal
      - Enis Murtaza: antrenor secund
      - Daniel Apostu: antrenor portari
⇒ Staff Lot național cadeți:
      - Horvath Atilla : antrenor principal
      - Lorand Sipos – antrenor secund 
      - Clonovski Claudiu – antrenopr cu portarii 
   2.8. Având în vedere propunerea venită în urma ședinței subcomisiei tehnice de junioare din data de 8 martie 2021, în cadrul căreia s-a votat în unanimitate antrenorul echipei naționale de cadete 2006-2007, se aprobă investirea D-lui Dănuleț Marius în funcția de antrenor principal al lotului național de cadete 2006-2007. 
   2.9. Se aprobă solicitarea de modificare a perioadei de disputare a turneului 1 Valoare - juniori 2 masculin din 23-25 aprilie în 16-18 aprilie, ca urmare a suprapunerii perioadei turneului inițial cu un stagiu de pregătire al lotului național de cadeți masculin.
3. Se aprobă cu unanimitate de voturi afilierea provizorie/reafilierea celor 3 structuri sportive, conform Anexei 2 transmisă membrilor C.A.
4. Cu 13 voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă” (Dinu, Tadici, Drăgănescu, Manea) se aprobă structurile sportive propuse pentru suspendare provizorie, retransmise membrilor C.A. în data de 25 martie 2021. 
5. Legat de punctul 5 pe Ordinea de zi: „Adunare Generală Ordinară, Izvorani, 26 aprilie 2021, orele 11.00 și aprobarea Ordinii de zi a acesteia și a materialelor aferente”, s- au hotărât următoarele:
   - Cu 14 voturi „pentru” și 3 voturi „împotrivă (Dinu, Drăgănescu, Tadici) se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a FRH din 26 aprilie urmând ca lista finală a membrilor cu drept de vot să fie transmisă cu maxim 3 zile înainte de data adunării.  
   - Cu 4 voturi „pentru” și 13 „împotrivă” se resping propunerile de modificare a Statutului F.R.H. formulate de dl. Dinu Sorin, altele decât cele privind eliminarea cerinței prezentării la afiliere a unui act constitutiv/statut în formă autentificată și a celei privind prezentarea dovezii patrimoniului, acestea din urmă agreate în unanimitate iar acestea vor completa propunerile de modificare a statutului FRH care privesc îndreptarea erorilor materiale, cu mențiunea că textul suplimentar al art. 11 pct. 3 este propus pentru validare și nu pentru eliminare din forma aprobată.
   - Cu 1 vot „împotrivă” (Dinu) și 16 voturi „pentru”, se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a F.R.H. la Complexul Olimpic "Sydney 2000", situat în com. Ciolpani, sat Izvorani, jud. Ilfov, pentru ziua de 26 aprilie 2021, orele 11.00, Ordinea de zi a acesteia și materialele aferente, conform mențiunilor specificate în procesul verbal al ședinței C.A. 
6. Se aprobă cu unanimitate de voturi solicitarea C.C.A. de aprobare a cuplului de arbitri Belean – Hendrea.
7. Se aprobă cu unanimitate de voturi Regulamentele de desfășurare Beach Handball Seniori și Juniori, sezon 2020-2021. 
8. Cu 14/3 voturi (Dinu, Tadici, Teuțan) se consideră inoportună dezbaterea în ședința curentă a C.A. a criteriilor și limitarea numărului de jucători de altă cetățenie decât cea română – feminin (3 voturi „pentru” dezbaterea în ședința curentă, 14 voturi „împotriva” dezbaterii în ședința curentă).