Sedinta Comisiei Centrale de Disciplina din data de 06.02.2021

Comunicari Comisia Centrala de Disciplina, Sâmbãtã, 06 februarie 2021


Proces verbal nr 337,

Încheiat azi, 06/02/2021, în ședința extraordinară a C.C.D., în prezența membrilor: Jugănaru L., Dinca V., Vicea V., Teodorescu E., Berindei D.

1. În legătură cu raportul suplimentar al arbitrilor Iacob Paul și Petre Ovidiu, și al delegatului Aldica Ion, prezenți la jocul de J I, masculin, dintre echipele C.S.M. Bacău și C.S.S. Tecuci, disputat în data de 06/02/2021, la Piatra Neamț, Comisia hotărăște:

sancționarea sportivului Uricaru Rareș de la echipa C.S.M. Bacău cu avertisment, conform art. 50.1 lit. a), pentru un fault prin care se pune în pericol sănătatea celui faultat.(regula 8.5)

Notă: Părțile interesate să introducă Apel au nevoie de motivarea Hotărârii Comisiei de Disciplină conform Regulamentului disciplinar art. 13.5). Acestea intră în posesia motivării hotărârii Comisiei de disciplină dacă în termen de 3 (trei) zile de la data publicării dispozitivului pe site, fac cerere de motivare și dovada plății motivării hotărârii.

Apelul se poate face în termen de 5 (cinci) zile de la momentul intrării în posesia hotărârii motivate, respectând procedura introducerii Apelului, conform Art. 15.4.