Ședința Comisiei Centrale de Disciplină din data de 03.11.2020

Comunicari Comisia Centrala de Disciplina, Miercuri, 04 noiembrie 2020


Proces Verbal  nr. 317

Încheiat azi, 03/11/2020,în ședința ordinară a C.C.D.,în prezența membrilor: Jugănaru L., Dinca V., Vicea V., Teodorescu E., Berindei D.

1. În legătură cu Hotărârea C.C.C. din data de 27/10/2020, Comisia, văzând că au fost îndeplinite condițiile art. 2.2, raportat la art. 26.3 lit. a), admite cererea de ratificare și înscrie hotărârea în Registrul de evidență sancțiuni, după cum urmează:

- sancționarea echipei C.S.M. Galați, participantă la jocul dintre C.S.M. Galați și C.S. Gloria 2018 Bistrița Năsăud, disputat în data de 14/10/2020, cu penalitate 5.000 (cinci mii) lei, termen de achitare 03/12/2020, conform art. 63.8 pct. 1 din R.D. raportat la art. 4.2 din Regulamentul LNF Mol, pentru lipsă jucătoare U 21 și U 23.

 

Notă: Părțile interesate să introducă Apel au nevoie de motivarea Hotărârii Comisiei de Disciplină conform Regulamentului disciplinar art. 13.5). Acestea intră în posesia motivării hotărârii Comisiei de disciplină dacă în termen de 3 (trei) zile de la data publicării dispozitivului pe site, fac cerere de motivare și dovada plății motivării hotărârii.

Apelul se poate face în termen de 5 (cinci) zile de la momentul intrării în posesia hotărârii motivate, respectând procedura introducerii Apelului, conform Art. 15.4.