Hotararea Consiliului de Administratie din data de 30.09.2020

Comunicari Consiliul de Administratie, Miercuri, 30 septembrie 2020


Proces verbal nr.140/30.09.2020

S-a  solicitat  membrilor  C.A.  aprobarea  completării  listei  de  arbitri  și  observatori,  aferentă sezonului 2020-2021, în urma reexaminărilor programate în data de 28 septembrie.

Cu  12  voturi  „pentru”  (Dedu,  Dinu,  Luca,  Ghervan,  Tadici,  Kotecz,  Evi,  Bocan,  Manea,

Drăgănescu, Ali Nurhan, Sâsâeac) se aprobă completarea listelor de arbitri și observatori