Ședința Comisiei Centrale de Disciplină din data de 29.09.2020

Comunicari Comisia Centrala de Disciplina, Marþi, 29 septembrie 2020


Proces Verbal  nr. 310

Încheiat azi, 29/09/2020,în ședința ordinară a C.C.D.,în prezența membrilor: Jugănaru L., Dinca V., Vicea V., Teodorescu E., Berindei D.

1. În legătură cu declarația dată de directorul echipei C.S.M. Bacău, Dl. Adrian Gavriliu, în publicația ”Deșteptarea”, C.C.D. solicită acestuia prezența sau un punct de vedere privind dovezile care stau la baza afirmațiilor făcute în publicația menționată, pentru ședința din data de 06/10/2020.

2. În legătură cu sesizarea sportivei Natalia Vinyukova de punere în executare a Hotărârii nr. 483 din 28/05/2020 a Comisiei de Memorii, rămasă definitivă prin Hotărârea nr. 37/29.07.2020, stabilită în sarcina C.S.M. Măgura Cisnădie, C.C.D., văzând și notificarea deschiderii procedurii de insolvență a administratorului judiciar ”Zenit Management S.P.R.L.”, hotărăște:

- suspendarea procedurii de descalificare împotriva C.S.M. Măgura Cisnădie până la soluționarea procedurii generale de insolvență.

3. În legătură cu ratificarea Deciziei C.C.A. din 29/09/2020, Comisia, văzând că sunt îndeplinite condițiile de ratificare art. 25.1, admite cererea în baza art. 26.3 și înscrie Hotărârea în Registrul de evidență a sancțiunilor, și anume: împotriva cuplurilor de arbitri Mîrza Sebastian/Nedelea Cristian și Constantin Alexandru/Gal Lazlo, nu se impun sancțiuni disciplinare.

  

 

Notă: Părțile interesate să introducă Apel au nevoie de motivarea Hotărârii Comisiei de Disciplină conform Regulamentului disciplinar art. 13.5). Acestea intră în posesia motivării hotărârii Comisiei de disciplină dacă în termen de 3 (trei) zile de la data publicării dispozitivului pe site, fac cerere de motivare și dovada plății motivării hotărârii.

Apelul se poate face în termen de 5 (cinci) zile de la momentul intrării în posesia hotărârii motivate, respectând procedura introducerii Apelului, conform Art. 15.4.