CONSFATUIRE OBSERVATORI SEZON 2020-2021

Comunicari Comisia Centrala de Observatori si Delegati, Miercuri, 15 iulie 2020


Data si locatia vor fi comunicate in timp util.

Inscriere/depunereadocumentelor;15-25.07.2020, ora: 15.00, adresa de corespondenta: bejinariu61@yahoo.com

Informatii sau detalii suplimentare, tel: 0722 314 384.

CONDITII DE PARTICIPARE:

 In conformitate cu prevederile Rof. C.C.O.D., la aceasta consfatuire, testare se pot inscrie:

            Acele persoane care au abilitati in domeniu, persoane ce provin din randul profesorilor cu specializare handbal, fosti antrenori, sportivi, arbitrii nternationali sau divizionari, care au activat cel putin la liga a doua nationala, cunoscuti ca avand o inalta demnitate, calitati morale incontestabile, ce sunt selectionati si testati, care au promovat examenul anual, la inceperea turului, in editiile anterioare.

            Sunt selectati si invitati sa sustina concurs pentru admiterea in Comisia Centrala de Observatori si Delegati, editia 2020-2021, persoane cunoscute si apreciate pentru competenta, probitatea morala, experienta in activitatea handbalistica si conduita in societate, dorinta de a dobandi prin ceea ce interprinde activitatea de observator FR Handbal, nivelul cunostintelor privind statutul, regulamentele F R Handbal, Regulamentul jocului de handbal, Prevederile Legii 4/2008, alte normative si cerinte ale F.R.H.,solicitate prin parcurgerea bibliografiei de mai jos, pentru buna desfasurare a unui joc de handbal.

            Ei trebuie sa fie apti din punct de vedere medical, prezentand un aviz medical de la o institutie sanitara abilitata, avand inscris perioada de valabilitate, stampila institutiei si parafa medicului (dupa dobandirea calitatii de observator)

            In vederea participarii la concursul pentru dobandirea calitatii de observator, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

  1. Sa fie cetatean roman, cu domiciliul stabil in Romania;
  2. Participarea efectiva, minimum 10 (zece) ani, la competitiile interne, Liga Nationala, Divizia A, in calitate de sportiv, antrenor, arbitru, observator sau delegat FRH;
  3. Sa prezinte un CV handbalistic la zi;
  4. Sa nu fie sub relatii contractuale cu un club sportiv (handbal), ce-si desfasoara activitatea la nivelul competitiilor nationale, sau sa fie implicat sub orice forma in conducerea unei echipe de handbal la nivel national;
  5. Sa nu fi fost condamnat penal cu privare de libertate (sentinta definitiva), cu sau fara suspendare, nu insa pentru o fapta din culpa.
  6. Daca in anii anteriori a fost membru al Comisiei Centrale de Observatori si Delegati, SA NU fi avut o activitate necorespunzatoare, sa nu fi raspuns Comunicatelor si deciziilor CCOD, sa fi manifestat dezinteres in activitatea de observator, sa nu fi participat cu regularitate la sedintele de instruire organizate de CCOD, in general sa fi avut o apreciere negativa ca prestatie observator din partea CCOD.
  7. Comisia Centrala de Observatori si Delegati, isi rezerva dreptul de a alcatui si supune spre aprobare conducerii FRH, lista cu persoanele abilitate a fi invitate sa sustina concursul anual ,pentru dobandirea calitatii de observator FRH.
  8. Pentru editia 2020/2021, se declara admis concurentul care va obtine un numar de minim 24 puncte, dintr-un total de 30, din chestionarul cu intrebari, prezentat.
  9. CONTESTATII, se pot depune, intr-un interval de maximum 24 ore, de la momentul anuntarii rezultatului, de la acest concurs, afisat pe site-ul FRH.

BIBLIOGRAFIE;

- Regulamentul de Organizare si Functionare al CCOD.

- Regulamentul IHF al jocului de handbal, ed. iulie 2016 si Liniile directoare IHF, 2018 si 2019.

- Catalog Intrebari din Regulamentul IHF al jocului de handbal ed. a-III-a, publicata de IHF in august 2019.

- Prevederile Legii 4/2008, privind prevenirea si combaterea violentei la competitiile sportive, modificata si completata de Legea nr.10, din 06.01.2012.

- Regulament desfasurare Liga Nationala, M+F.

- Regulament desfasurare Cupa Romaniei.

- Regulament desfasurare Supercupa Romaniei.

- Regulament desfasurare Divizia A, M+F.

- Regulament desfasurare Campionate Nationale de Juniori I –IV, M+F.

- Regulamentul de Organizare si Desfasurare a Competitiilor Nationale de Handbal.

- Caiet Sarcini Liga Națională, Cupa României, Divizia A.