Ședința Comisiei Centrale de Disciplină din data de 23.07.2019

Comunicari Comisia Centrala de Disciplina, Miercuri, 24 iulie 2019


Proces Verbal 258

Încheiat astăzi, 23.07.2019, în ședința ordinară a C.C.D., în prezența membrilor: Jugănaru L., Vicea V., Teodorescu E., Berindei D., Dincă V.

1. În legătură cu sesizarea sportivei Verde Narcisa Elena privind nerespectarea Hotărârii Comisiei de Soluționare a Memoriilor nr. 431/20.06.2019 în contradictoriu cu clubul H.C. Dinamo Bitcoin București, rămasă definitivă prin neapelare, Comisia, odată cu comunicarea sesizării, solicită clubului mai sus menționat un punct de vedere pentru ședința din 29/07/2019.

2. În legătură cu sesizarea sportivei Ana Gijulete privind nerespectarea Hotărârii Comisiei de Soluționare a Memoriilor nr. 427/30.04.2019 în contradictoriu cu clubul H.C. Dinamo Bitcoin București, rămasă definitivă prin neapelare, Comisia revine și solicită un punct de vedere clubului mai sus menționat pentru data de 29/07/2019.

3. În legătură cu sesizarea antrenorului Mazilu Viorel în contradictoriu cu C.S.A. Steaua București cu privire la nerespectarea Hotărârii Comisiei de Soluționare a Memoriilor nr. 421/02.04.2019 rămasă definitivă prin respingerea apelului, Comisia hotărăște:

- sancționarea clubului C.S.A. Steaua București cu penalitate 5.000 (cinci mii) lei, termen de achitare 22/08/2019, conform Art. 76.1 lit. a), raportat la Art. 8.11 RSTJH. Totodată, Comisia pune în vedere clubului C.S.A. Steaua București ca în termen de 10 (zece) zile de la data comunicării Hotărârii să achite drepturile financiare ale antrenorului.

4. În legătură cu decizia C.C.C. nr. 1386/18.07.2019, Comisia, văzând că au fost respectate condițiile Art. 25, în baza Art. 2.2 raportat la Art. 26.3 lit. a), admite cererea de ratificare și înscrie Hotărârea în Registrul de evidență sancțiuni, de sancționare a clubului C.S.M. Roman cu penalitate 10.000 (zece mii) lei conform Art. 61.2 lit. a) (termen de achitare 22/08/2019) pentru retragerea echipei din campionat.

5. În legătură cu decizia C.C.C. nr. 13.85/18.07.2019, Comisia, văzând că au fost respectate condițiile Art. 25, în baza Art. 2.2 raportat la Art. 26.3 lit. a), admite cererea de ratificare și înscrie Hotărârea în Registrul de evidență sancțiuni, de sancționare a clubului S.C.M. Râmnicu Vâlcea cu penalitate 5.000 (cinci mii) lei conform Art. 63.2.1 (termen de achitare: 22/08/2019)pentru nefolosirea unei jucătoare senioare sub 21 ani.

 

*Notă: Părțile interesate să introducă Apel au nevoie de motivarea Hotărârii Comisiei de Disciplină conform Regulamentului disciplinar art. 13.5). Acestea intră în posesia motivării hotărârii Comisiei de disciplină dacă în termen de 3 (trei) zile de la data publicării dispozitivului pe site, fac cerere de motivare și dovada plății motivării hotărârii.

Apelul se poate face în termen de 5 (cinci) zile de la momentul intrării în posesia hotărârii motivate, respectând procedura introducerii Apelului, conform Art. 15.4.