Ședința Comisiei Centrale de Disciplină din data de 09.07.2019

Comunicari Comisia Centrala de Disciplina, Miercuri, 10 iulie 2019


Proces Verbal 256

Încheiat astăzi, 09.07.2019

1. În legătură cu sesizarea sportivei Popovici Elena Cristina Sorina în contradictoriu cu Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureș, cu privire la nerespectarea Hotărârii Comisiei de Soluționare a Memoriilor nr. 430/10.06.2019, rămasă definitivă la data 18.06.2018, C.C.D., odată cu comunicarea sesizării, solicită Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș un punct de vedere pentru ședința din 16.07.2019.

2. În legătură cu sesizarea Domnului antrenor Mazilu Viorel în contradictoriu cu C.S.A. Steaua București, cu privire la nerespectarea Hotărârii Comisiei de Soluționare a Memoriilor nr.  421/02.04.2019, rămasă definitivă prin respingerea apelului, C.C.D., odată cu comunicarea sesizării, solicită un punct de vedere C.S.A. Steaua București pentru ședința din 16.07.2019 .

*Notă: Părțile interesate să introducă Apel au nevoie de motivarea Hotărârii Comisiei de Disciplină conform Regulamentului disciplinar art. 13.5). Acestea intră în posesia motivării hotărârii Comisiei de disciplină dacă în termen de 3 (trei) zile de la data publicării dispozitivului pe site, fac cerere de motivare și dovada plății motivării hotărârii.

Apelul se poate face în termen de 5 (cinci) zile de la momentul intrării în posesia hotărârii motivate, respectând procedura introducerii Apelului, conform Art. 15.4.