HOTARARI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN 17.05.2019

Comunicari Consiliul de Administratie, Vineri, 17 mai 2019


Hotărâri Consiliu de Administrație

Proces verbal nr. 97/17.05.2019

Participă: Dedu, Dinu, Luca, Bocan, Tadici, Sâsâeac, Manea, Evi, Ghervan, Bejinariu, Pavel, Nurhan Ali, Kotecz, Draganescu, Teuțan, Lupan

Participă fără drept de vot: Vărzaru, Cătuți, Voinescu, Nechita Sergiu – reprezentant M.T.S.

Absenți: Mateescu

 

 1. Se aprobă în unanimitate hotărârile Comitetului Director din perioada 15.03 – 09.05.2019:

 • componența lotului național de cadete care va participa la stagiul de pregătire premergător Jocurilor Mediteraneene, Dumbrăvița-Timișoara, în perioada 11.04. – 14.04.2019;
 • delegația formată din Dedu Alexandru și Dinu Sorin care va participa la Consiliul Președinților, eveniment organizat de Federația Europeană de Handbal în perioada 31 mai – 3 iunie 2019, la Koln, Germania;
 • componența delegației care va participa la Jocurile Mediteraneene pentru cadete, Budva/Muntenegru, în perioada 14.04 – 22.04.2019;
 • componența lotului național de seniori A care va participa la stagiu de pregătire și meci de calificare la C.E. 2020 contra Lituaniei la Târgoviște, în perioada 07.04. – 15.04.2019;
 • componența lotului național de seniori B care va participa la stagiu de pregătire Târgoviște, în perioada 07.04. – 11.04.2019;
 • organizarea de către F.R.H. a Comisei Tehnice de Handbal din cadrul Federației Internaționale a Sportului Școlar;
 • modificarea etapei a 10-a J1 M din 21.04 în 14.04, datorită acțiunii lotului național de cadeți care începe în 14.04, precum și datorită desfășurării competițiilor ONSS-ului;
 • modificarea pregătirii lotului național de cadeți din Turcia în Grecia și Turcia;
 • modificarea perioadei de desfășurare a pregătirii lotului național de cadeți din perioada 8.04-11.04 în 14.04. – 19.04;
 • modificarea perioadelor de desfășurare a Turneelor Finale de J2M (din 28.05-02.06 în 29.05.-02.05) și J3 M (din 21.05.26.05 în 22.05-26.05);
 • propunerea de premiere a lotului național de tineret în urma calificării la Campionatul European din Ungaria – 2019, conform HG 888/14.11.2013 cu modificările din HF 1447/2007;
 • modificarea etapelor din Liga Națională Masculin Play-Off din 01.05, 04.05, 08.05 în 02.05, 05.05, 09.05 datorită suprapunerii etapei din 1 mai cu zi liberă națională;
 • modificarea etapelor din Liga Națională Masculin Play Out din 15.05 și 18.05 în 16.05 și 19.05 datorită desfășurării Campionatului Universitar-turneu final;
 • componența loturilor lărgite de beach handbal, seniori și senioare, care va participa La Campionatul European din Polonia, din perioada 01-08.06.2019;
 • componența loturilor lărgite de beach handbal, juniori și junioare, care va participa La Campionatul European din Polonia, din perioada 26.06-01.07;
 • componența lotului lărgit de junioare în vederea participării la C.E. Celje/Slovenia, din perioada 31.07-12.08.2019;
 • modificări la calendarul competițional al lotului național de cadeți-masculin astfel: perioada de pregătire din 25.06 – 30.06 în perioada 25.06-29.06, precum și perioada de participare la C.E. Open CM 2002/2003 din 01.07-07.07.2019 în 30.06.2019-06.07.2019;
 • taxa de participare la Master Coach – modului 1, în cuantum de 380 Euro, taxa de participare la Cursul anual al antrenorilor de Liga Națională și Divizia A, în cuantum de 300 lei, taxa de participare la Cursul anual al antrenorilor juniori, în cuantum de 100 lei. 
 • bursele ”Dacia” pentru participanții Master Coach se atribuie, în urma analizării CV-urilor, următorilor: Dan Anca, Ildiko Kerekes Barbu, Horațiu Pașca, Mia Constantinescu Rădoi, Dragoș Dobrescu. De asemenea, Buceschi Costică va beneficia de bursă suportată de F.R.H. din venituri proprii

 2. Președintele Comisiei de Cenzori informează membrii C.A. cu privire la raportul Comisiei de Cenzori.

 3. Se aprobă în unanimitate afilierea provizorie a Asociației Club Sportiv KIDA Tâmpa 2015 Brașov.

4. Se aprobă cu 15 voturi „pentru” și un vot „împotrivă” (Manea) transformarea C.N.O.P.T. Brașov și C.N.O.P.T. Iași în C.N.O.P.J.-uri.

5. Se aprobă în unanimitate sprijinirea demersurilor la M.T.S. pentru acordarea Dlui Costică Neagu a titlului de Maestru Emerit al Sportului.

6. Antrenorii federali Nicoleta Alexandrescu și Sorin Toacsen informează membrii Consiliului de Administrație cu privire la aspectele dezbătute în cadrul șdințelor subcomisiilor tehnice masculin și feminin – seniori.

7. Se aprobă cu 15 voturi „pentru” și un vot „împotrivă” (Drăgănescu) introducerea în Regulamentul privind Statutul și Transferul Jucătorului de Handbal a punctelor 14.3,14.4, 14.5 și 14.6 care fac referire la procedura de încadrare în criterii a jucătorilor de altă cetățenie decât română, în următoarea formă:

„14.3. Încadrarea în criterii a jucătorilor de altă cetățenie decât română se stabilește la momentul înregistrării contractelor acestora la F.R.H. și este valabilă pe toată durata contractului înregistrat, în baza depunerii de către clubul beneficiar a copiei după dovada care atestă criteriul pe care îl îndeplinește jucătorul (copie după Raportul de Joc).

14.4. Dacă, în timpul derulării contractului, un jucător înregistrat inițial ca fiind în afara criteriilor devine eligibil, statutul acestuia se va schimba la cererea clubului, însoțită de dovada care atestă criteriul în care se încadrează jucătorul (copie după Raportul de Joc).

14.5. Orice prelungire a contractului unui jucător implică o nouă evaluare a încadrării în criterii a acestuia, la momentul înregistrării la sediul F.R.H. a actului adițional.

14.6. Orice acte adiționale depuse ulterior la contractele în vigoare, sau schimbarea tipului de contract (din contract individual de muncă în contract de activitate sportivă, sau invers) care nu implică modificări în sensul prelungirii perioadei contractuale, nu necesită o nouă evaluare a încadrării în criterii a jucătorului în cauză.”

Data intrării în vigoare: 21.05.2019.

 8. Se aprobă în unanimitate ca următoarea ședință a Consiliului de Administrație să aibă loc în data de 20 mai, orele 10.00, pentru a putea fi dezbătute restul punctelor de pe ordinea de zi a ședinței din 17 mai 2019.