Hotararile Comisie Centrale de Apel din 06.02.2019

Hotarari Comisia Centrala de Apel, Miercuri, 06 februarie 2019


Referință: PROCESUL-VERBAL NR.70 DIN DATA DE 06.02.2019

Participa: Presedinte-ICHIM FLORIN, Membru-IOVA ANDREEA, Membru-PÂCLESAN MARIAN

  1. Referitor la apelul formulat de AHC Dunarea Calarasi 2014 impotriva Hotararii nr. 7/04.12.2018 a CCD, in contradictoriu cu intimata AHC Potaissa Turda, Comisia de Apel hotaraste:
  • Respinge apelul ca nefondat, mentine ca legala si temeinica hotararea atacata.

Hotararea se va comunica partilor dupa motivarea ei.