HOTĂRÂRILE COMISIEI CENTRALE DE APEL DIN DATA DE 12.09.2018

Hotarari Comisia Centrala de Apel, Joi, 13 septembrie 2018


Proces verbal nr. 54

Încheiat azi, 12.09.2018

    Participă: Ichim Florin, Iova Andreea, Paclesan Marian.

  1. Se ia în discuție apelul formulat de sportiva Andrei Alexandra Oana împotriva Hotărârii nr. 5 din  21.08.2018 pronunțată de C.C.D. din cadrul F.R.H., în contradictoriu cu CS Măgura Cisnădie.

S-a prezentat Stanciu Alina-Lorena, reprezentantul convențional al apelantei, lipsind intimatul.

Apelanta prin avocat a depus înscrisuri: contractul de activitate sportiva nr. 1915/27.03.2018, anexa 1 la contract, cererea de transfer nr. 1915/27.03.2018 și factura reprezentând onorariu avocat însoțită de chitanța în cuantum de 500 lei.

Nemaifiind alte probe de administrat, s-a acordat cuvântul în susținerea apelului reprezentantei acesteia, av. Stanciu Alina-Lorena, care a solicitat admiterea apelului, în principal constatarea nulității hotărârii apelate și a necompetenței C.C.D., în subsidiar anularea hotărârii apelate, cu cheltuieli de judecată.

Comisia de Apel, analizând toate probele administrate în cauză și având în vedere dispozițiile regulamentare hotărăște:

  • Admite în parte apelul, modifică hotărârea nr. 5/21.08.2018 a C.C.D. în sensul aplicării următoarelor sancțiuni sportivei Andrei Alexandra Oana: o penalitate de 2.500 lei și suspendarea din activitatea competițională pentru o perioadă de o lună de zile, potrivit dispoziției art. 23 pct. 4 din Regulamentul Disciplinar al FRH 2016-2018 aflat în vigoare la momentul sesizării C.C.D. din cadrul FRH (26.07.2018).

Termen de plată a penalității: 10 zile de la pronunțarea hotărârii, respectiv 22 septembrie 2018.

Respinge cererea de cheltuieli de judecată.

Hotărârea motivată va fi comunicată părților după redactare.         

          2. Referitor la apelul formulat de CSM București împotriva hotărârii nr. 392/22.08.2018 a Comisiei de soluționare a Memoriilor, în contradictoriu cu FRH, Comisia de Apel hotărăște:

  • Respinge apelul ca nefondat, menține legală și temeinică Hotărârea nr. 392/22.08.2018 a Comisiei de soluționare a Memoriilor.

Nu au fost solicitate cheltuieli de judecată.

Hotărârea motivată va fi comunicată părților după redactare.

         3.Referitor la apelul formulat de antrenor-prof. Tadici Gheorghe împotriva hotărârii Comisiei Centrale de Disciplină din data de 28.08.2018, Comisia de Apel, la solicitarea de amânare formulată de apelant, acordă un nou termen de judecată la data de 19 septembrie 2018, ora 15:30, sediul FRH.

         4. Se fixează termen pentru soluționarea apelului formulat de AHC Dunărea Călărași 2014 împotriva Hotărârii nr. 393/29.08.2018 a Comisiei de Soluționare a Memoriilor, în contradictoriu cu Dinescu Laurențiu la data de 19 septembrie 2018, ora 16:00, sediul F.R.H.

         5. Se fixează termen de soluționare a apelului formulat de Mazilu Viorel împotriva hotărârii nr. 5/28.08.2018 a C.C.D. din F.R.H., în contradictoriu cu C.S.A. Steaua București la data de 19 septembrie 2018, ora 16:30, sediul F.R.H.