Hotărâri Consiliu de Administrație din data de 31.08.2018

Comunicari Comisia Centrala de Competitii, Vineri, 31 august 2018


S-a solicitat membrilor C.A. validarea hotărârii Comitetului Director nr.124 din 30.08.2018 de aprobare a preluării CSU Danubius Galați de către CSM Galați, în urma analizării dosarului depus.

Cu 11 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă” s-a aprobat preluarea CSU Danubius Galați de către CSM Galați.