Hotarâri ale Consiliului de Administratie din data de 19 aprilie 2018

Comunicari Consiliul de Administratie, Vineri, 20 aprilie 2018


S-a solicitat acordul membrilor CA pentru corectarea textului privind criteriile valorice pentru jucatorii straini. Au raspuns afirmativ 14 membri CA. Textul corectat si aprobat de CA este urmatorul: 

- Primii doi jucatori straini au drept de transfer fara îndeplinirea criteriilor valorice.

- Începând cu al treilea jucator strain, au drept de transfer sportivii care se regasesc în rapoartele de joc ale echipelor care:

  • s-au clasat pe locurile 1 - 10 la ultima editie a C.M. sau C.E. pentru seniori
  • s-au clasat pe locurile 1 - 10 la Jocurile Olimpice (cu conditia sa nu fi trecut mai mult de 2 ani calendaristici de la disputarea ultimei editii a J.O.)
  • au participat la cel putin o editie din ultimii 2 ani a Final 4-ului Ligii Campionilor sau EHF-ului

- 27 aprilie 2018 este data pâna la care cluburile pot face dovada ca au semnat contracte noi cu jucatori straini, dupa criteriile valorice aflate în vigoare pentru sezonul competitional 2017 - 2018

- Se accepta prelungirea contractelor aflate în derulare (indiferent de data la care acestea îsi încheie valabilitatea), perioada de prelungire fiind stabilita de comun acord de catre parti, precum si încheierea unor noi contracte sau anexe la contracte. Termenul pâna la care cluburile pot face dovada este tot 27 aprilie 2018.”