?edin?a Comisiei Centrale de Apel din data de 11 aprilie 2018

Hotarari Comisia Centrala de Apel, Joi, 12 aprilie 2018


Particip?: Ichim Florin, Andreea Iova, Marian P?cle?an

1. Referitor la apelul formulat de sportivul Stanciu Cristian, legitimat la Colegiul Tehnic Media, împotriva deciziei CCD a FRH din data de 27 martie 2018, Comisia de Apel hot?r??te:

- respinge apelul ca nefondat, men?ine decizia CCD ca legal? ?i temeinic?, sanc?iunea aplicat? de CCD fiind propor?ional? cu gravitatea faptei s?vâr?it? de sportiv, CCD având în vedere la stabilirea situa?iei de fapt declara?iile martorilor audia?i în mod direct, atât a sportivilor implica?i în incident, cât ?i a antrenorilor acestora.