Sedinta Consiliului de Administratie din data de 20.03.2015

Comunicari Consiliul de Administratie, Joi, 26 martie 2015


HOTARARI  CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Cluj 20.03.2015

Prezenti : Dedu Alexandru- Presedinte, Lecusanu Narcisa- Vicepresedinte, Georgescu Daniel- Vicepresedinte, Manea Doru, Pavel Vasile, Kotecz Daniel, Mateescu Jan, Tadici Gheorghe, Barcan Marius, Plesa Toma, Baban Ion, Bejinariu Gheorghe, Gugles Liviu ( 13 cu drept de vot)

Garba Puia – Consilier MTS

Bocan Mihail – Secretar General

1. Hotarari Comitet Director

19.02.’15 – Modificare turnee juniori III si IV

                        26.02.’15 – Program licentiere antrenori

                                        - Deplasare Lecusanu Narcisa la Viena – Comisie EHF

                                        - Indemnizatie sportive lot senioare pentru ianuarie 2015

                        10.03.’15 – Organizarea Cupei Selectionatelor de Serii – masculin,  la Sf. Gheorghe

                                        - Cooptarea d-lui Acsinte Alexandru in Colectivul tehnic al Lotului de tineret feminin

            Se supune la vot aprobarea hotararilor si se aproba in unanimitate.

2. Regulamentul de Organizare si Functionare  CA

Se propune ca Regulamentul Consiliului de Administratie sa fie prezentat in urmatoarea sedinta a CA.

Se supune la vot si se aproba cu 7 voturi pentru, doua abtineri si patru voturi impotriva.

3. Regulamet transferari. Se fac urmatoarele propuneri de  modificare a criteriului valoric de transfer pentru sportivii straini, incepand cu sezonul 2015-2016:

  • Sportivii sa provina de la echipe din primele doua natiuni valorice. Se supune la vot. Se supune la vot si propunerea este respinsa : un vot pentru si 11 impotriva.
  • Sportivii sa provina de la echipe din primele trei natiuni valorice. Se supune la vot si propunerea se aproba cu 7 voturi pentru, trei abtineri si 3 voturi impotriva.

4. Proiect CNI de modernizare a Complexului Floreasca.

         Se aproba in unanimitate initierea acestui proiect si renuntarea de catre FRH la dreptul de folosinta a Salii Lucian Grigorescu pe perioada desfasurarii lucrarilor de constructive.

5. Se aproba in unanimitate cooptarea d-nei psiholog Tonita Florentina in colectivele tehnice ale loturilor nationale.

6.Se aduce la cunostinta membrilor CA plangerea prealabila introdusa de catre CSM Bucuresti impotriva Hotararii CA in cazul “ecusoanelor”.

7. Se supune spre aprobare introducerea Contractului de comision si intermediere ca modalitate de atragere de beneficii materiale sau   financiare in favoarea FR Handbal, in coditiile legii. Se aproba cu 12 voturi pentru si o abtinere.

8. Se aproba introducerea pe Ordinea de zi a Adunarii Generale a propunerii facute de dl. Tadici Gheorghe de eliminare din STATUT a art.37 (4) b, astfel : 12 voturi pentru, unul impotriva.

9.Se supune aprobarii propunerea facuta de catre CS Univ. Cluj referitoare la anularea sanctiunii de retragere a dreptului de transfer, in cazul in care una dintre parti (sportiv sau club) introduce actiune in instanta. Se respinge propunerea, astfel : 2 voturi pentru anularea sanctiunii, trei abtineri si 8 voturi impotriva anularii sanctiunii.

10. Se aproba in unanimitate constituirea din venituri proprii a unui fond de protocol in cuantum de 10.000 lei, pentru cheltuieli neprevazute.

11. Se aproba in unanimitate retragerea d-lui Tadici Gheorghe din Consiliul de Administratie si implicit eliberarea ecusonului A, pana la urmatoarea Adunare Generala.

12. Se supune aprobarii propunerea ca delegarea arbitrilor principali pentru Liga Nationala sa fie facuta prin tragere la sorti. Se respinge propunerea cu 8 voturi impotriva, 4 abtineri si un vot pentru.