HOTARARILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN 15.02.2024

Comunicari Consiliul de Administratie, Joi, 15 februarie 2024


PROCES VERBAL

Nr. 210 / 15.02.2024

Participă: DIN Constantin, DINU Sorin, ARMANU Gabriel, BOCAN Mihail, CABA Răzvan, CÎRLIGEANU Alin, COSMAN Adrian, COSTEA Liana, JOIȚA Marian, MAROCICO Marius, MIHĂILĂ Paul, SÂSÂEAC Flaviu, STĂNESCU Rudi, TADICI Gheorghe.

On Line: POTORA Cristian, GHERVAN Petru

Participă fără drept de vot: LUCA Nicolae – Secretar General, VOINESCU Ioana - Consilier juridic FRH, CĂTUȚI Mariana – Director Economic  PETRESCU Bogdan - IT

ORDINEA DE ZI

Punctul 1: Validarea hotărârilor Comitetului Director, perioada 28.11.2023 – 07.02.2024, (Anexa 1), completate cu cele din perioada 09.10 – 16.11.2023

Se votează în unanimitate hotărârile CD din perioada 09.10 – 16.11.2023

Se votează după cum urmează următoarele puncte din procesele verbale ale ședințelor de CD desfășurate în perioada 28.11.2023 – 07.02.2024:

Proces verbal nr. 84/07.12.2023

Pct. 1: Pentru: 10 voturi / împotrivă: 4 voturi (Dinu, Sâsâeac, Cîrligeanu, Tadici)

 Lipsesc: Ghervan, Potora.

Pct. 2: Pentru: 14 voturi / împotrivă: 0 voturi / Lipsesc: Ghervan, Potora.

Pct. 3: Pentru: 14 voturi / împotrivă: 0 voturi / Lipsesc: Ghervan, Potora.

Pct. 5: Pentru: 14 voturi / împotrivă: 0 voturi / Lipsesc: Ghervan, Potora.

Pct. 7: Pentru: 15 voturi / împotrivă: 0 voturi / Lipsește: Ghervan.

Proces verbal nr. 85/19.12.2023

Pct. 1: Pentru: 15 voturi / împotrivă 0 voturi / Lipsește: Ghervan.

Proces verbal nr. 86/21.12.2023

Pct. 1: Pentru: 15 voturi / împotrivă: 0 voturi / Lipsește: Ghervan.

Pct. 2: Pentru: 13 voturi / împotrivă: 0 voturi / 2 abțineri de la vot (Armanu, Caba)

 Lipsește: Ghervan.

Pct. 3: Pentru: 15 voturi / împotrivă: 0 voturi / Lipsește: Ghervan.

Pct. 4: Pentru: 15 voturi / împotrivă: 0 voturi / Lipsește: Ghervan.

Pct. 5: Pentru: 15 voturi / împotrivă: 0 voturi / Lipsește: Ghervan.

Proces verbal nr. 87/09.01.2024

Pct. 1: Pentru: 10 voturi / împotrivă: 4 voturi (Dinu, Sâsâeac, Cîrligeanu, Tadici)

 Lipsesc: Ghervan, Potora.

Pct. 2: Pentru: 15 voturi / împotrivă: 0 voturi / Lipsește: Ghervan.

Pct. 3: Pentru: 15 voturi / împotrivă: 0 voturi / Lipsește: Ghervan.

Proces verbal nr. 88/11.01.2024

Pct. 1: Pentru: 11 voturi / împotrivă: 4 voturi (Sâsâeac, Mihăilă, Tadici)

 Abținere: Stănescu Lipsește: Ghervan.

Pct. 2: Nu se supune la vot. Se revine cu el în CA pentru informare.

Pct. 3: Pentru: 14 voturi / împotrivă. 1 vot (Sâsâeac

 Lipsește: Ghervan.

Precizare: odată cu organizarea jocului respectiv, vor fi efectuate retrageri și pentru alte jucătoare.

Pct. 4: Nu se votează pentru că nu este de competența CA

Pct. 5: Pentru: 15 voturi / împotrivă: 0 voturi / Lipsește: Ghervan.

Pct. 6: Pentru: 15 voturi / împotrivă: 0 voturi / Lipsește: Ghervan.

Proces verbal nr. 89/31.01.2024

Punctele 1 - 11: Pentru: 15 voturi / împotrivă: 0 voturi / Lipsește: Ghervan.

Proces verbal nr. 90/07.02.2024

Pct. 1: Pentru: 15 voturi / împotrivă: 0 voturi / Lipsește: Ghervan.

Pct. 2: Pentru: 8 voturi / împotrivă: 6 voturi (Dinu, Cârligeanu, Sâsâeac, Tadici, Mihăilă, Bocan)

         Lipsesc: Ghervan, Potora.

Pct. 3: Nu se votează pentru că nu este de competența CA

Pct. 4: Pentru: 14 voturi / împotrivă 0 voturi / Lipsesc: Ghervan, Potora.

Pct. 5: Pentru: 13 voturi / împotrivă 0 voturi / 1 Abținere (Mihăilă)

 Lipsesc: Ghervan, Potora.

Precizare: Din comisie mai fac parte dl Muși și dl Sbora.

Pct. 6: Pentru: 14 voturi / împotrivă 0 voturi / Lipsesc: Ghervan, Potora.

Pct. 7: Pentru: 14 voturi / împotrivă 0 voturi / Lipsesc: Ghervan, Potora.

Pct. 8: Pentru: 10 voturi / împotrivă 4 voturi (Dinu, Cârligeanu, Sâsâeac, Tadici)  Lipsesc: Ghervan, Potora.

Pct. 9: Pentru: 13 voturi / împotrivă 1 vot (Tadici) / Lipsesc: Ghervan, Potora.

Pct.10: Pentru: 12 voturi / împotrivă 2 voturi (Dinu Sâsâeac)

 Lipsesc: Ghervan, Potora.

Pct. 11: Nu se votează pentru că nu este de competența CA

Punctul 2: Avizarea Proiectului anual privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 (Anexa 2);

Pentru: 13 voturi / împotrivă: 1 vot (Sâsâeac) / Lipsesc: Ghervan, Potora

Punctul 3: Aprobarea Programului de Activități și a Calendarului Intern şi Internațional pentru anul 2024 (Anexa 3A și 3B);

Pentru: 12 voturi / împotrivă: 2 voturi (Sâsâeac, Tadici)

Lipsesc: Ghervan, Potora

Punctul 4: Aprobarea Regulamentului pentru Juniori 4 - sezonul competițional 2023/2024 (Anexa 4);

Pentru: 13 voturi / împotrivă: 1 vot (Sâsâeac) / Lipsesc: Ghervan, Potora

Punctul 5: Aprobarea Regulamentului pentru Mini handbal -  sezonul competițional 2023/2024 (Anexa 5);

Pentru: 13 voturi / împotrivă: 1 vot (Sâsâeac) / Lipsesc: Ghervan, Potora

Punctul 6: Aprobarea Regulamentului pentru Baby handbal - sezonul competițional 2023/2024 (Anexa 6);

Pentru: 13 voturi / împotrivă: 1 vot (Sâsâeac) / Lipsesc: Ghervan, Potora

Punctul 61: Aprobarea Regulamentului pentru Beach Handball - sezonul competițional 2023/2024 (Anexa 61);

Nu a fost supus în dezbatere deoarece a fost aprobat și în ședința din 29 – 30.06.2023.

Punctul 7: Diverse.

          7.1. Prezentarea situației cu plata facturilor pentru serviciile prestate de arbitri/observatori

S-a prezentat situația plăților tranșelor efectuate de către cluburile de Ligă Națională ca taxă de participare. Se constată faptul că unele cluburi au restanțe, motiv pentru care se va sesiza Comisia de Disciplină pentru aplicarea regulamentului.

          7.2. Prezentarea situației cu sumele încasate pentru transferul jucătoarelor străine din ligile naționale;

S-a prezentat situația solicitată pentru fiecare club de ligă națională în parte, atât la feminin cât și la masculin. Se va cere Departamentului de Competiții să răspundă la întrebarea dacă au fost efectuate transferuri și dacă s-a acordat drept de joc pentru cineva care nu a avut taxa de transfer achitată.

          7.3. Prezentarea situației cu amenzile aplicate de Comisia de Disciplină și Apel.

A fost prezentată situația achitării sancțiunilor aplicate de către comisiile FRH. Se va trimite o comunicare către cluburi privind modalitatea de emitere a facturii de către FRH precum și cea de plată a acesteia de către cei sancționați.

          7.4. Propuneri de îmbunătățire a sistemului competițional – Știința București

Propunerea va fi trimisă Comisiei Tehnico - Metodice - Subcomisiilor de seniori – pentru analiză și punct de vedere. Cluburile vor fi, de asemenea, consultate în această privință.

          7.5. Avizarea Statutului actualizat al AMH București în urma AGo AMH din Octombrie 2023, conf. hotărârii Ad. Generale.

Pentru: 14 voturi / împotrivă: 0 voturi / Lipsesc: Ghervan, Potora

          7.6. Cerere privind susținerea examenului de observator/delegat a dlui ȘERBU Ion

Se va solicita punct de vedere / avizare Comisiei Centrale de Observatori și Delegați

          7.7. Validarea dnei MURARIU Georgiana ca arbitru în cadrul lotului de Ligă Națională (după revenirea din sarcină/naștere).

Pentru: 15 voturi / împotrivă: 0 voturi / Lipsește: Ghervan.

          7.8. Validarea lotului de arbitri de Ligă națională care au susținut examenul fizic și teoretic (sesiunea de iarnă).

Nu se impune vot pe acest punct de vedere. Consiliul de Administrație a fost informat despre lotul de arbitri de ligă națională care au trecut examenul din sesiunea de iarnă.

          7.9. Sesizarea dlui Marius DĂNULEȚ privind posibila stare de incompatibilitate în care s-ar afla dl Daniel VASILE si dl. Viorel Vicea.

ESTE incompatibilitate: 5 voturi (Dinu, Cîrligeanu, Sâsâeac, Mihăilă, Potora)

NU ESTE incompatibilitate: 10 voturi (Din, Armanu, Caba, Joița, Marocico, Costea, Tadici, Stănescu, Cosman,  Bocan)

Lipsește: Ghervan.

          7.10. Sesizare privind activitatea Comisiei de Apel (nerespectarea termenului de redactare/transmitere a motivărilor hotărârilor decise).

Secretarul General va solicita Comisiei de Apel o situație detaliată cu dosarele în care nu au fost redactate și trimise motivările deciziilor luate, precizându-se în răspuns numărul lor, părțile, data deciziei, data până la care se va emite motivarea.

          7.11. Revocarea hotărârilor din ședința din 18.08.2023 și postarea pe site a Regulamentului Disciplinar aprobat in sedintele din 29/30 iunie (identic cu cel din sezonul 2022 – 2023)

Pentru: 8 voturi (Dinu, Cîrligeanu, Sâsâeac, Mihăilă, Armanu, Caba, Tadici, Potora
Împotrivă: 7 voturi (Din, Joița, Costea, Marocico, Stănescu, Cosman, Bocan)        
Lipsește: Ghervan.

          7.12. Revocarea hotărârilor din ședința  de CA din 20.01.2024 și trecerea pe ordinea de zi a ședinței de astăzi a punctelor pe care aceasta le-a cuprins.

Pentru: 4 voturi (Dinu, Cîrligeanu, Sâsâeac, Tadici)
Împotrivă: 10 voturi (Din, Armanu, Caba, Joița, Costea, Marocico, Stănescu, Mihăilă,  Cosman, Bocan). 1 Abținere (Potora)  
Lipsește:     Ghervan.

          7.13. Propunerea de majorare a sumelor ce revin cluburilor din Liga Florilor - Feminină si Liga Zimbrilor -  Masculină la încheierea sezonului competițional, respectiv 150.000 EUR fiecare.

Pentru: 4 voturi (Cîrligeanu, Sâsâeac, Tadici, Mihăilă)
Împotrivă: 10 voturi (Din, Dinu, Armanu, Caba, Joița, Costea, Marocico, Stănescu, Cosman, Bocan).

Lipsește: Ghervan, Potora

          7.14. Solicitarea dlui DĂRĂBAN Vasile de acordare a titlului de „Antrenor Emerit”.
Pentru: 14 voturi / împotrivă: 0 voturi / Lipsesc: Ghervan, Potora.