Anunt examen observatori 21-23.07.2023

Comunicari Comisia Centrala de Observatori si Delegati, Miercuri, 05 iulie 2023


Federația Română de Handbal, prin Comisia Centrală a Observatorilor, va organiza în perioada 21-23.07.2023 consfătuirea anuală a observatorilor, în cadrul căreia se va susține și examenul sesiunii de vară în vederea organizării sezonului competițional 2023-2024.

În vederea participării la consfătuirea și examenul observatorilor, candidații trebuie să îndeplinească următoarele cerințe (conform Regulament de organizare si funcționare a CCOD a FRH  accesează link de mai jos)

Regulament de organizare și funcționare al Comisiei Centrale de Observatori și Delegați

Articolul 11.

a) Să fie cetățean român, cu domiciliul stabil în România;

b) Participarea efectivă pentru minim 5 ani la Liga Națională, în calitate de sportiv, antrenor, arbitru, sau oficial al echipelor de Liga Națională;

c) Să prezinte un CV handbalistic la zi;

d) Să nu fie sub relații contractuale de muncă sau de altă natură cu un club sportiv (handbal) afiliat la FRH ce își desfășoară activitatea la același nivel competițional național, sau să fie implicat sub orice formă în conducerea unei echipe de handbal din același eșalon competițional. Dacă ulterior promovării examenului, un observator intră în relații contractuale de muncă sau de altă natură cu un club sportiv (handbal), acestuia i se ridică în mod automat dreptul de a oficia jocuri la nivelul competițional respective;

e) Să nu aibă cazier judiciar cu excepția infracțiunilor săvârșite din culpă;

f) Să nu fi suferit în timpul activității de sportiv, antrenor, conducător, arbitru, observator, delegat, persoană oficială, o sancțiune de excludere din viața sportivă, antrenorat, arbitraj/observator;

g) Să nu depășească vârsta de 60 de ani la prima candidatură pentru ocuparea unui post de observator / delegat.                       

            Comisia Centrală de Observatori și Delegați alcătuiește și supune spre aprobare conducerii F.R.H., lista cu persoanele abilitate a fi invitate să susțină examenul (bi)anual pentru dobândirea calității de observator al F.R.H.                                                                                                           

Se declară admis și se atestă ca observator pentru sezonul 2023-2024, candidatul care a obținut minim 24 de puncte (din 30 posibile) la examenul (bi)anual.

            Ei trebuie sa fie apți din punct de vedere medical, prezentând un aviz medical de la o instituție sanitară abilitată, având înscrisă perioada de valabilitate, ștampila instituției și parafa medicului (depusă la data prezentării la consfătuire).

BIBLIOGRAFIE

Regulamentele aflate în vigoare la data susținerii examenului, precum:

- Regulamentul de Organizare și Funcționare al CCOD;

- Regulamentul IHF al jocului de handbal, ed. iulie 2022;

- Catalog Întrebări din Regulamentul IHF al jocului de handbal ed. a-III-a, publicată de IHF în august 2019;

- Prevederile Legii 4/2008, privind prevenirea și combaterea violenței la competițiile sportive, modificată și completată de Legea nr.10, din 06.01.2012;

- Regulament desfășurare Liga Naționala, M+F;

- Regulament desfășurare Cupa României;

- Regulament desfășurare Supercupa României;

- Regulament desfășurare Divizia A, M+F;

- Regulament desfășurare Campionate Naționale de Juniori I –IV, M+F;

- Regulamentul de Organizare și Desfășurare a Competițiilor Naționale de Handbal;

- Caiet Sarcini Liga Națională, Cupa României, Divizia A.
 

        Înscriere/ depunerea documentelor:

 Până la data de 09.07.2023, ora: 19:00, la următoarele adrese: barcan.marius@yahoo.com, ccod@frh.ro .

- Cerere olografă transmisă la adresele de e-mail sus menționate, iar originalul se va depune la data prezentării la consfătuire.

- CV handbalistic la zi pentru persoanele înscrise la prima participare transmis la adresele de e-mail sus menționate.

- Fisa Individuală a Observatorului (aici model); completată și semnată, transmisă la adresele de e-mail sus menționate, iar originalul prezentat la consfătuire.

- Carte Identitate copie transmisă la adresele de e-mail sus menționate și originalul prezentat la consfătuire.

- Cazier judiciar pentru persoanele înscrise la prima participare, după promovarea examenului.

Informații sau detalii suplimentare, dl Barcan Marius, tel: 0757079228.

Descarca aici:Programul Consfătuirii