Reglementări temporare având în vedere situația excepțională a jucătorilor de handbal, derivată din războiul cauzat de invadarea Ucrainei de către Rusia.

Comunicari Consiliul de Administratie, Marþi, 22 martie 2022


Proces verbal C.A. nr. 189/22.03.2022

Având în vedere modificările aduse de Federația Internațională de Handbal la Regulamentul de Transferări din data de 20 martie 2022 cu referire la transferul jucătorilor de handbal din Ucraina, Rusia și Belarus,

S-a solicitat membrilor C.A. aprobarea Anexei 1 ce va completa Regulamentul privind Statutul și Transferul Jucătorului de Handbal, pentru a intra în acord cu noile dispoziții ale I.H.F.

Textul propus spre aprobare:

ANEXA 1 la R.S.T.J.H.

Reglementări temporare având în vedere situația excepțională a jucătorilor de handbal, derivată din războiul cauzat de invadarea Ucrainei de către Rusia.

Preambul. Scop

Această anexă își are ca scop să reglementeze excepțiile de la prevederile R.S.T.J.H., pentru sportivii români și străini (cu includerea celor ucrainieni) ce au încheiate contracte cu cluburi din Ucraina, Rusia și Belarus. Având în vedere decizia Consiliului I.H.F. din 4 martie 2022 și a Anexei 3 la Regulamentul I.H.F. privind transferul handbalistilor anterior menționați, ambele adoptate ca urmare a încălcării Armistițiului Olimpic de către Rusia prin invadarea Ucrainei,  F.R.H. prin intermediul hotărârii C.A. din data de 22.03.2022 adoptă prezenta anexă ce conține modificări ale regulamentului său național privind statutul și transferul jucătorilor de handbal (R.S.T.J.H.).

Art. 1. Perioada de transfer extraordinar

Ca excepție de la prevederile art. 24 din R.S.T.J.H., sportivii români și străini ce au contracte cu cluburi din Rusia și Belarus, precum și sportivii români, ucrainieni și străini ce au contracte cu cluburi din Ucraina, pot fi transferați și în afara perioadei de transfer.

Art. 2. Numărul maxim de jucători înregistrați

Numărul de jucători ce pot fi înregistrați de către un club în această perioadă de transfer extraordinar este de maxim 2.

Art. 3. Durata de aplicabilitate a prezentei anexe. Dispoziții completatoare

1.Prevederile  prezentei anexe intră în vigoare de la data hotărârii C.A. și își vor produce efectele până la data la care I.H.F./E.H.F. decide în sensul reluării competițiilor handbalistice din țăra/țările în cauză, fapt confirmat prin hotărârea C.A. al F.R.H..

2.Celelalte prevederi ale R.S.T.J.H. rămân aplicabile în măsura în care nu contravin dispozițiilor speciale ale I.H.F./E.H.F. adoptate în cauza ca urmare a războiului din Ucraina.

Cu 12 voturi „pentru” (Dedu, Luca, Bocan, Bejinariu, Pavel, Manea, Lupan, Ghervan, Kotetz, Ali, Sâsâeac, Drăgănescu) se aprobă solicitarea. Cu aplicabilitate imediată.