Ședința Comisiei Centrale de Disciplină din data de 24.02.2022

Comunicari Comisia Centrala de Disciplina, Vineri, 25 februarie 2022


Proces Verbal nr. 416

Încheiat azi, 24/02/2022, în ședința extraordinară a C.C.D, în prezența membrilor (via WhatsApp): Jugănaru L., Dinca V., Vicea V., Teodorescu E., Berindei D.

 1.  În legătură cu hotărârile Comisiei Centrale de Competiții din data de 24.02.2022, văzând că sunt îndeplinite condițiile art. 25, în baza art. 2.2 raportat la art. 26.3 lit. a), admite cererile de ratificare și înscrie hotărârile în Registrul de evidență sancțiuni, după cum urmează:
 • Hotărârea 457/24.02.2022, J 1 F, LPS Roman nu se prezintă la jocul cu LPS Vaslui din 26.02.2022, datorită faptului că nu au prezentat dovezi privind motive medicale, CCC omologhează jocul cu 10 - 0, - 2 pct., conform art. 3.1 din Regulamentul de desfășurare junioare 1 feminin.
 • Hotărârea 458/24.02.2022, J 1 F, GSIP Moreni nu se prezintă la jocul cu CSS 6 București din 23.02.2022, CCC omologhează jocul cu 10 - 0, - 2 pct., conform art. 3.1 din Regulamentul de desfășurare junioare 1 feminin.
 • Hotărârea 459/24.02.2022, J 1 F, CSM Făgăraș nu se prezintă la jocul cu CSS Odorheiu Secuiesc din 23.02.2022, CCC omologhează jocul cu 10 - 0, - 2 pct., conform art. 3.1 din Regulamentul de desfășurare junioare 1 feminin.
 • Hotărârea 460/24.02.2022, J 1 F, ACS Băile Herculane nu se prezintă la jocul cu ACS Traian Lalescu Hunedoara din 23.02.2022, CCC omologhează jocul cu 10 - 0, - 2 pct., conform art. 3.1 din Regulamentul de desfășurare junioare 1 feminin.
 • Hotărârea 461/24.02.2022, J 2 M, în urma incidentelor petrecute la jocul ACS Avatar Brașov - CSS Sighișoara - Juniori 2 masculin Seria E, desfășurat în data de 12 februarie 2022 ora 16:30, precum și a raportului suplimentar al arbitrilor Ali/Mihordea, CCC consideră a aplica următoarele puncte din regulament:
 • - RODCNH Art. 22.2 - Refuzul de a participa la joc se sancționează în funcție de fiecare categorie competițională și este prevăzut în regulamentele de desfășurare ale acestora.
 • - RODCNH Art. 25.4 din - Reprezentanții cluburilor, oficialii echipelor și sportivii au obligația să respecte toate dispozițiile (deciziile) arbitrilor în legătură cu începerea/desfășurarea regulamentară a jocurilor.

În caz de neconformare, arbitrii nu vor permite începerea jocului/continuarea jocului, acordând un termen de 3 (trei) minute pentru executarea deciziilor respective (se va comunica acest lucru responsabilului de echipă).

După expirarea celor 3 minute, vor semnala încheierea jocului şi vor părăsi terenul de joc.

Termenul de 3 (trei) minute se va putea acorda în cursul unui joc o singură dată pentru fiecare echipă.

 • Reg. J 2 M - Art 5.4.Refuzul de a participa la joc se sancționează la juniori 2 – masculin cu excludere din campionat.
 • Reg. Disciplinar Art 61 lit E. alin 3 coroborat cu Art 55.7 (Reg Disciplinar de asemenea)
 • REG DISCIPLINAR Art 61.2.Neprezentarea la joc, retragerea de pe teren, refuzul de a participa sau continua jocul, făcută cu nerespectarea regulamentelor F.R.H., la jocurile din campionatele la care participă, se penalizează în mod cumulativ cu:

lit E: LA JUNIORI: alin 3: Refuzul de a participa la joc sau retragerea de pe teren se sancționează cu excluderea din campionat;

În urma articolelor enumerate mai sus, CCC hotărăște următoarele:

 • Omologarea jocului ACS Avatar Brașov - CSS Sighișoara = 10 - 0
 • Clubul CSS Sighișoara va fi exclus din campionat (neputând participa în grupa Valoare 3)
 • Clubul CSS Sighișoara va fi penalizat cu câte 2 (două) puncte în campionatul următor toate echipele masculine de juniori ale clubului în cauză (conform Art 5.2 din Regulamentul Juniori 2 masculin).

Notă: Părțile interesate să introducă Apel au nevoie de motivarea Hotărârii Comisiei de Disciplină conform Regulamentului disciplinar art. 13.5). Acestea intră în posesia motivării hotărârii Comisiei de disciplină dacă în termen de 3 (trei) zile de la data publicării dispozitivului pe site, fac cerere de motivare.

Apelul se poate face în termen de 5 (cinci) zile de la momentul intrării în posesia hotărârii motivate, respectând procedura introducerii Apelului, conform Art. 15.4.