Rezultatele tragerii la sorti pentru Turneul Semifinal de juniori I - (18-22.04.2018). Tragerea la sorti a fost efectuata in data de 26.03.2018, la sediul FRH.

 

Grupa I

L1

F1

L1

A1

L2

E2

L3

D3

L4

B4

L4

C4

Grupa II

L1

D1

L2

B2

L2

C2

L3

F3

L3

A3

L4

E4

Grupa III

L1

B1

L1

C1

L2

F2

L3

E3

L4

D4

L4

A4

Grupa IV

L1

E1

L2

D2

L2

A2

L3

B3

L3

C3

L4

F4