Adunarea Generală a Federației Române de Handbal, programata inițial la Pitești, se va desfășura în data de 29.06.2017 la București - Rin Grand Hotel (Sala Bruxelles), începând cu ora 11:00, din motive obiective (lipsa spațiilor de cazare în localitatea mai sus menționată). Precizăm că participanții care doresc cazare în 28 - 29 iunie trebuie să se adreseze Dlui. Secretar Federal Decebal Arnăutu la adresa de e-mail: dan.arnautu@frh.ro

Ordinea de zi:

 1. Constatarea întrunirii cvorumului
 2. Aprobarea Ordinii de zi
 3. Desemnarea a 3-5 persoane pentru întocmirea Procesului Verbal
 4. Alocuțiunea Președintelui F.R. Handbal
 5. Situația financiară anuală încheiată la 31.12.2016 :
  1.  Bilanțul anului  2016
  2. Raportul Comisiei de Cenzori
  3. Raportul  Auditorului independent
 6. Prezentarea Bugetului anului 2017
 7. Afilieri/dezafilieri de la ultima Adunare Generală