Adunarea Generala a FR Handbal va avea loc in data de 29.06.’17 ora 11:00 in Amfiteatrul Universitatii din Pitesti.

Pot participa cu drept de vot toate structurile sportive afiliate care in sezonul 2016/2017 au participat la cel putin o competitie organizata de FRH sau au organizat cel putin o competitie recunoscuta de FRH. In acest sens fiecare structura va desemna un reprezentant cu drept de vot care inaintea inceperii lucrarilor Adunarii Generale va prezenta o delegatie oficiala.

ORDINE  DE  ZI

 1. Constatarea intrunirii cvorumului
 2. Aprobarea Ordinii de zi
 3. Desemnarea a 3-5 persoane pentru intocmirea Procesului Verbal
 4. Alocutiunea Presedintelui FR Handbal
 5. Situatia financiara anuala incheiata la 31.12.’16 :
  1.  Bilantul anului  2016
  2. Raportul Comisiei de Cenzori
  3. Raportul  Auditorului independent
 6. Prezentarea Bugetului anului 2017
 7. Afilieri / dezafilieri de la ultima Adunare Generala

Propunerile de completare sau modificare a Ordinii de zi, pot fi transmise secretariatului pana la data de 07.06.’17 ( 021 230 12 34 sau mihail.bocan@frh.ro).