Regulament de transfer al sportivilor componenţi/absolvenţi ai Centrelor Nationale de Excelenta

  1. Sportivii  absolvenţi ai C.N.E. se pot transfera în baza procedurii de transfer stabilită de F.R.Handbal.

2. Procedura de transfer este elaborată de F.R.Handbal şi se referă la modalitatea concretă de desfăşurare a acesteia:

2.1. Toţi sportivii care vor participa la procedura se pot transfera definitiv la un club din România,  în urma  semnarii Cererii de transfer si a plăţii unei grile stabilită  de către Consiliile de Administratie ale C.N.E. şi validată de F.R.Handbal.

2.2. Procedura de transfer se va face  în ordinea afişării sportivilor în tabel.

2.3. Cluburile care doresc sa participe la procedura de transfer  trebuie sa achite catre F.R. Handbal o garantie de participare in valoare de 1000 euro.*

Aceasta va fi returnata cluburilor care nu au transferat jucatori de la CNE.

2.4. În cazul în care sportivul opteaza pentru  doua sau mai multe cluburi,  suma de transfer va fi licitata intre acestea, pornindu-se de la grila stabilita de catre FR Handbal.

2.5. Cluburile care  au obţinut serviciile sportivului sunt obligate ca în termen de 10 zile să achite către clubul de proveninţă** şi F.R.Handbal cate  un avans de 500 euro pentru fiecare sportiv transferat.

2.6. Transferul definitiv se realizeaza  în momentul în care clubul se achită integral de obligaţii (până la data stabilită de F.R.Handbal).

2.7. În cazul în care plăţile nu sunt efectuate în termenele stabilite, sportivul poate opta pentru transferul la o alta echipa, in conditiile prezentului regulament.

2.8. Pentru sportivii care nu sunt solicitaţi pentru un transfer definitiv, există posibilitatea împrumutului în condiţiile stabilite de F.R.Handbal şi anume:

- clubul care solicită sportivul sub formă de împrumut pentru un an, trebuie să achite contravaloarea  unei  1/5 din grila de transfer.

- după terminarea anului de împrumut ( sau in timpul derularii imprumutului), clubul care a transferat  sportivul sub forma de imprumut, il poate transfera  definitiv( cu acordul sportivului), din cota de transfer urmând să se scadă suma achitată la împrumut.

- dupa terminare anului de imprumut, sportivul intra la o noua procedura de transfer. In cazul in care nici de aceasta data  nu este transferat definitiv, poate fi din nou imprumutat, clubul care il solicita trebuind sa achite 1/5 din grila de transfer stabilita initial. Aceeasi procedura va fi urmata( daca va fi cazul ) pentru fiecare an de imprumut, pana cand sportivul implineste varsta de 23 de ani.

 

*clubului care transfera  unul sau mai multi sportivi i se va scadea aceasta suma din cota( cotele ) care vor fi achitate catre F.R. Handbal. In cazul in care clubul nu isi respecta angajamentele asumate, pierde garantia de 1000 de euro.

**este considerat club de provenienta, clubul la care este legitimat sportivul la momentul procedurii.

       3. Statutul sportivilor absolvenţi ai C.N.E. ale căror cluburi de provenienţa au echipe de seniori in Liga Nationala sau Divizia A:

3.1. sportivul provenit de la un club sportiv cu echipa de seniori in Liga Naţională sau Divizia A şi care este absolvent al C.N.E. poate fi transferat gratuit de clubul de provenienţă, in momentul absolvirii.

3.1.1 in cazul in care – pana la implinirea varstei de 23 de ani – sportivul este transferat (definitiv sau sub forma de imprumut) la o alta echipa , clubul trebuie sa achite catre F.R. Handbal , procentual:

- suma integrala a grilei de transfer stabilite initial, daca     transferul se realizeaza in primul an de dupa absolvire.

- 4/5 din grila stabilita initial , daca transferul se realizeaza in al doilea an.

-3/5 din grila stabilita initial, daca transferul se realizeaza in al treilea an.

- 2/5 din grila stabilita initial, daca transferul se realizeaza in al patrulea an.

         4.  Transferul sportivilor în timpul derulării activităţii în  cadrul C.N.E.

4.1. sportivii componenţi ai grupelor C.N.E, pe   perioada derulării activităţii în C.N.E. se pot transfera definitiv , de la clubul de juniori de provenienta la  alt club de juniori inscris in Campionatul National de Juniori,in conditiile regulamentului general de transferări referitoare la transferul definitiv    (Cerere de transfer si CTR eliberat de catre clubul posesor).

4.2. sportivii componenţi ai grupelor C.N.E, pe perioada derulării activităţii în C.N.E. pot fi împrumutaţi  numai la echipe de seniori ( Liga Nationala si /sau Divizia  A) în condiţiile regulamentului general de transferari referitoare la imprumut (Cerere de transfer si Acord de imprumut semnat de FR Handbal si clubul beneficiar).

Imprumutul se poate realiza si in afara perioadei de transferari.

        5. Dispozitii finale

5.1. Pentru sportivii transferati la terminarea activitatii la CNE, CTR-ul va fi eliberat de catre clubul posesor si vizat de FR Handbal, dupa achitarea in totalitate a sumelor reprezentand grila de transfer. Orice intelegere intre clubul posesor si cel beneficiar privind esalonarea sumelor se face fara acordul FR Handbal, aceasta din urma nedand  curs unui eventual memoriu.

5.2. In cazul in care un club beneficiar nu-si respecta obligatiile financiare asumate fata de un sportiv imprumutat, acesta se poate transfera la alt club si in afara perioadei de transfer, clubul in cauza fiind sanctionat cu ridicarea dreptului de transfer pana la achitarea restantelor.

5.3. Prezentul regulament a fost aprobat in sedinta Consiliului de Administratie din 10.05.’16.