Nr. 2374/04.08.2022

COMUNICARE REZULTAT PROCEDURA COMPETITIVĂ

Pentru cesiunea drepturilor de transmisie a meciurilor de handbal pe canalele de televiziune, pe platformele de video la cerere și pe paginile media de socializare online

Sezoanele competiționale 2022 – 2023, 2023 – 2024, 2024 – 2025, 2025 - 2026

 

 

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE HANDBAL („F.R.H.”) cu sediul în București, Strada Aviator Popa Marin nr. 2, sectorul 1, identificată prin cod fiscal nr. 4266359, titulara drepturilor media aferente meciurilor de handbal din sezoanele competiționale aferente perioadei 2022 – 2026, constatând că sunt îndeplinite toate condițiile de procedură stabilite prin Caietul de sarcini întocmit în scopul atribuirii contractuluide cesiune a drepturilor de transmisie a meciurilor de handbal pe canalele de televiziune, platformele video la cerere și paginile media de socializare online;

Declară câștigătoare oferta operatorului PRO TV S.R.L. pentru PACHETUL DE OPȚIUNI A, pentru sezoanele competitionale 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, la prețul de adjudecare al PACHETULUI DE OPȚIUNI A de 2.000.000 Euro, impartit astfel:

  • Pentru sezonul competitional 2022 – 2023 suma de 500.000 (cincisutedemii) Euro
  • Pentru sezonul competitional 2023 – 2024 suma de 500.000 (cincisutedemii) Euro
  • Pentru sezonul competitional 2024 – 2025 suma de 500.000 (cincisutedemii) Euro
  • Pentru sezonul competitional 2025 – 2026 suma de 500.000 (cincisutedemii) Euro

 

 

 

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE HANDBAL

Din Constantin, Președinte