Dragi iubitori ai handbalului,

Acum 4 ani (14 februarie 2018) am primit încă o dată votul de încredere din partea dvs., astfel că a sosit momentul unor noi alegeri pentru cea mai înaltă funcție din handbalul românesc, aceea de Președinte al Federației Române de Handbal.

Asimilând experiența altor federații sportive naționale, ale căror procese electorale au fost întârziate datorită neconcordanțelor de ordin statutar sau chiar puse sub semnul întrebării, atât de către proprii membri, cât și de către Ministerul Sportului, ne-am dorit să rezolvăm din timp cele mai spinoase probleme legate de alegerile din 2022.

Cea mai importantă dintre acestea este reprezentată de asigurarea legalității alegerilor din 2022 din perspectiva listei membrilor, care a necesitat actualizarea în funcție de afilierile și dezafilierile intervenite, atât în evidențele Federației Române de Handbal, cât și în cele ale Tribunalului București, unde suntem înregistrați.

Astfel, încă din 21.09.2021, au fost demarate procedurile legale pentru ca noii membri să dobândească drepturi depline în urma procesului de afiliere, dar și pentru excluderea entităților sportive care și-au încetat activitatea handbalistică și care nu mai îndeplinesc condițiile statutare pentru a deține calitatea de membru al Federației Române de Handbal. S-a urmărit, astfel, respectarea exigențelor legale și statutare potrivit cărora deciziile majore, cum este și cea privind alegerile structurilor de conducere ale Federației Române de Handbal, trebuie să fie luate de structurile active, care sunt implicate efectiv în fenomenul handbalistic și nu doar scriptic.

Actualizarea listei membrilor afiliați și înregistrarea acestora în Registrul Federațiilor ținut de Tribunalul București este în primul rând o chestiune de respect și față de Ministerul Sportului, care a fost consultat cu privire la aceste aspecte, pentru a preîntâmpina orice întârziere în organizarea alegerilor sau în recunoașterea ulterioară a acestora. Dealtfel, federația noastră a urmat întocmai recomandările primite și a fost asigurată de faptul că procedează corect, în conformitate cu cerințele Ministerului Sportului privind organizarea sportului la nivel național, dar și cu cele ale legii 69/2000 și OG 26/2000.

Așa cum bine știți, din cauza unor interdicții rezultate din măsurile adoptate de autorități pentru combaterea pandemiei cu Coronavirus, o adunare generală extraordinară a putut avea loc abia în data de 03.12.2021. Cu această ocazie au fost aduse la îndeplinire cerințele Ministerului Sportului, astfel că a fost definitivat procesul intern al Federației Române de Handbal de actualizare a listei membrilor afiliați, așa încât aceasta corespunde în prezent cu situația reală existentă în handbalul românesc. Nu există membri afiliați la Federația Română de Handbal care să nu îndeplinească condițiile statutare pentru deținerea acestei calități, astfel că una dintre premisele organizării alegerilor a fost asigurată.

Mai departe s-a trecut la următoarea fază a acestei proceduri, respectiv înregistrarea actualizării listei membrilor afiliați în Registrul Special al Federațiilor ținut de Tribunalul București, după ce, în prealabil și conform cu legislația în vigoare, Ministerul Sportului a analizat și verificat documentele, avizându-le favorabil pentru depunerea la Tribunalul București. În cadrul dosarului 36618/3/2021, unde am obținut cu succes reducerea termenului de judecată acordat inițial, instanța a admis cererea noastră și a dispus la data de 06.01.2022 înregistrarea listei actualizate a membrilor F.R.H. în acest registru.

În ciuda finalizării acestei etape, am fost informați că există o structură sportivă care a introdus apel împotriva hotărârii judecătorești din 06.01.2022. AHC Dinamo București prin Căliman Constantin – președinte, urmărește anularea înscrierii în registrul special a listei actualizate a membrilor Federației Române de Handbal.

Acest fapt ne-a fost adus la cunoștință de instanță la data de 20.01.2022, iar din acel moment atenția noastră s-a îndreptat asupra potențialelor soluții dar și a posibilității concrete de a obține judecarea acestei noi cauze într-un termen cât mai scurt, astfel încât hotărârea din 06.01.2022 să devină definitivă.

Este de prisos să menționăm că durata procedurilor judiciare în România nu poate fi anticipată, iar în contextul dat ne-am adresat în mod direct Ministerului Sportului și am solicitat acestuia să ne sprijine prin furnizarea unei opinii în legătură cu organizarea alegerilor. Pe scurt, s-a solicitat Ministerului Sportului să ne confirme dacă acestea pot fi organizate fără a aștepta judecarea apelului declarat de clubul sportiv, adică în conformitate cu hotărârea Tribunalului București din 06.01.2022 care, deși nu este definitivă (fiind atacată cu apel), este, potrivit legii, executorie.

Oricât am încercat să rămânem în interiorul terenului de handbal, constatăm cu părere de rău că suntem forțați să facem referiri și la aceste chestiuni de ordin juridic.

Vă asigurăm, dragi iubitori ai handbalului, că am depus toate eforturile pentru îndeplinirea cerințelor Ministeurlui Sportului și a celor de legalitate astfel încât alegerile pentru structurile de conducere ale Federației Române de Handbal să fie organizate cât mai curând posibil, la începutul acestui an.

Rămânem în continuare dedicați acestei proceduri, așteptând relaxarea interdicțiilor rezultate din măsurile adoptate de autorități pentru combaterea pandemiei cu Coronavirus, dar și cu speranța că vom primi un răspuns favorabil din partea Ministerului Sportului la solicitarea adresată sau că structura sportivă contestatoare va înțelege în cele din urmă să pună mai presus de interesul propriu pe cel comun, al handbalului românesc, aceasta având posibilitatea de a renunța la judecarea apelului pe care l-a declarat.

 

Cu stimă,

Dedu Alexandru – Președinte FRH