Convocare Adunare Generala Extraordinara


ADUNAREA  GENERALA  EXTRAORDINARA 

30.08.2019, ora 12:00, Rin Grand Hotel – Vitan

 

Consiliul  de Administratie al FR Handbal, in temeiul Art. 27(2) din STATUT, a hotarat in data de 25.07.2019 convocarea  Adunarii Generale Extraordinare in data de 30.08.2019, ora 12:00, la Rin Grand Hotel – Vitan, avand ca unic punct pe ordinea de zi: Alegerea Presedintelui Comisiei de Apel;

La Adunarea Generala Extraordinara participa cate un reprezentant al fiecarei structuri sportive  afiliate;

Validarea reprezentantilor cu drept de vot se va face inaintea inceperii Adunarii Generale, pe baza Delegatiei scrise, emise de structura sportiva care i-a desemnat;

Au drept de vot la Adunarea Generala Extraordinara numai membrii afiliati definitiv (aprobati de Adunarea Generala din 19.06.2019) care in sezonul competitional 2018-2019 au participat la cel putin o competitie organizata de FRH sau au organizat cel putin o competitie recunoscuta de FRH;

1. Conditiile ce trebuie  indeplinite de catre candidatii propusi pentru functia de Presedinte al Comisiei de Apel sunt urmatoarele :

- cetatenie romana si domiciliul in Romania
- studii superioare de specialitate
- experienta juridica de minimum 3 (trei) ani
- fara a avea inscrise fapte penale in cazierul judiciar
- sa nu aiba nici un fel de relatii contractuale cu FRH sau cu o structura afiliata acesteia
- sa nu faca parte din nici un alt organism al FRH (membru CA, comisii federale) si  sa nu fie salariat al FRH.

 2. Doar membrii afiliati pot face propuneri de candidati pentru functia de Presedinte al Comisiei de Apel,  propuneri ce pot fi depuse la sediul FRH din Bucuresti, str. Av. Popa Marin nr. 2, sector 1, de luni pana vineri, in intervalul orar 09.00-16.00 sau pe mail, la adresa de email: secretariat@frh.ro, cel tarziu pana la data de 15.08.2019, ora 16.00.

3. Fiecare propunere trebuie insotita de :

           - acordul scris al candidatului
           - curriculum-vitae al candidatului
           - cazierul judiciar
           - declaratia pe proprie raspundere a candidatului ca indeplineste conditiile prevazute de STATUT pentru functia la care candideaza.
               

4.  Un candidat poate fi supus alegerii numai daca este prezent la sedinta Adunarii Generale Extraordinare ;
5.  Cel tarziu la data de 20.08.2019, Comitetul Director al FR Handbal va verifica indeplinirea  conditiilor de depunere a candidaturilor si le va inainta  spre validare Consiliului de Administratie
6.  In data de 25.08.2019 Consiliul de Administratie al FR Handbal  va valida candidaturile care indeplinesc conditiile prevazute de STATUT,  cele validate  urmand a fi postate pe site-ul federatiei.                                                                                                                                       

DELEGATIE (MODEL)

STRUCTURI SPORTIVE AFILIATE FRH cu drept de vot cf. art. 28.2 din STATUT