În legătură cu articolele de presă apărute recent despre cazul AHC Potaisa Turda v. AHC Dunărea Călărași și prin care s-a sugerat opiniei publice un pretins tratament inegal și nerespectarea unor drepturi de către FRH.

Ne surprinde confuzia în care se află persoane din handbal cu privire la competențele organismelor implicate în această situație litigioasă, autoritatea și independența acestora. Mai exact, în timp ce Federația Română de Handbal are atribuții de organizare a competiției Liga Națională Masculin 2018/2019, comisiile cu atribuții jurisdicționale ale FRH au competența de a stabili modalitatea de aplicare concretă a legii, statutului și regulamentor, la situațiile de fapt deduse judecății. În activitatea lor, comisiile cu atribuții jurisdicționale sunt independente decizional astfel că FRH, organele sale de conducere, angajații sau orice alte persoane, nu pot interveni pentru a influența deciziile pronunțate. Această confuzie cu privire la organismele implicate este susținută și propagată prin intermediul mass-media, publicul larg nefiind informat complet și corect pe acest subiect.

Cazul contestației AHC Potaisa Turda v. AHC Dunărea Călărași este în curs de soluționare iar până la finalizarea tuturor procedurilor pe care clubul sancționat le are la îndemână, federația nu poate da informații despre probele administrate de părți, susținerile sau apărările acestora. În același sens, așa cum am arătat, FRH nu se poate substitui organismelor jurisdicționale independente decizional, pentru a justifica în fața cluburilor sau opiniei publice, soluțiile pronunțate de acestea. Motivele de fapt și de drept sunt prezentate pe larg în fiecare hotărâre adoptată și nu sunt supuse cenzurii FRH ci exclusiv organismelor ierarhic superioare.

În final, dorim să asigurăm iubitorii handbalului că FRH nu a tratat diferit persoane aflate în aceiași situație și nici nu le-a încălcat drepturile conferite de lege, statut sau regulamentele sportive.

Prezentul comunicat are o natură pur informativă și nu poate prejudicia în niciun fel activitatea jurisdicțională derulată în dosarul AHC Potaisa Turda v. AHC Dunărea Călărași.