CONVOCARE ȘEDINȚĂ C.A. 28 SEPTEMBRIE 2021

Comunicari Consiliul de Administratie, Marþi, 21 septembrie 2021


Federația Română de Handbal invită membrii Consiliului de Administrație la ședința C.A. din data de 28 septembrie 2021, orele 11.00.

1. Validare hotărâri Comitet Director (Anexa Hot. C.D., Anexele1.1., 1.2)
2. Rezumat subcomisie tehnică de junioare. Prezintă Steluța Luca. (Anexele 2.1, 2.2.)
3. Informare cu privire la înscrierea echipei Fortuna Chișinău (Moldova) în C.N. J3M
4. Solicitare aprobare oficializare Campionate Naționale de Beach Handball (Anexa 4)
5. Solicitare aprobare introducere notă privind contabilizarea unui minut de joc pentru regulile U21, U23 și U25 în regulamentele competițiilor de seniori: „Un minut de joc pentru jucătorii eligibili regulilor U21, U23, U25 va fi contabilizat numai dacă jucătorul a efectuat minim o fază de atac sau o fază de apărare”
6. Solicitare aprobare afilieri provizorii (Anexa 6)
7. Solicitare aprobare suspendare structuri sportive (Anexa 7)
8. Convocarea Adunării Generală Extraordinare a F.R.H., Complex Olimpic Sidney 2000, comuna Ciolpani, sat Izvorani, jud. Ilfov, pentru ziua de 29 octombrie 2021, orele 11.00 și aprobarea Ordinii de zi a acesteia și a materialelor aferente:
    a. discursul de deschidere a Adunării Generale Extraordinare și alocuțiunea președintelui F.R.H.
    b. desemnarea a 3-5 persoane pentru întocmirea procesului-verbal de ședință;
    c. constatarea întrunirii cvorumului pe baza prezenței reprezentanților cu delegații scrise din partea structurilor sportive afiliate, verificate de către persoanele desemnate în acest sens;
    d. desemnarea persoanelor care verifică scrutinul - Comisia de validare se face prin alegeri;
    e. prezentarea și aprobarea ordinii de zi
    f. Actualizarea situației membrilor Federației Române de Handbal:
        i. Îndreptarea erorilor din hotărârea Adunării Generale Ordinare a F.R.H. din data de 26.04.2021 în ceea ce privește  afilierile/dezafilierile/suspendările aprobate (Anexa f.1.Îndreptare erori)
        ii. Validarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a F.R.H. din datele de 31.07.2020 și 26.04.2021 (aceasta din urmă astfel cum a fost îndreptată potrivit punctului anterior)
        iii. Afilierea/dezafilierea/ridicarea suspendării/suspendarea unor structuri sportive (Anexa f.3.Afilieri/dezafilieri/ridicare suspendări/suspendări)
    g. împuternicirea persoanei care: 
        i. va semna în fața notarului public hotărârea Adunării Generale Extraordinare a FRH și actul adițional la Actul Constitutiv al FRH;
        ii. va îndeplini toate formalitățile legale pentru înregistrarea acestei hotărâri, a actului adițional precum și a hotărârilor anterioare din 31.07.2020 și 26.04.2021 în Registrul Federațiilor și la Ministerul Tineretului și Sportului;
9. Solicitare aprobare listă structuri sportive pentru convocare Adunarea Generală Extraordinară (Anexa 9.Listă structuri convocare AGEX 29.10.2021.)
10. Completare documente Alexandru Stamate și Doru Porumb în vederea depunerii dosarelor la M.T.S. pentru indemnizația de merit (Anexele 10.1., 10.2.)
11. Diverse

Materialele aferente pot fi descărcate aici.