Comunicat Comisia Centrala de Disciplina

Comunicari Comisia Centrala de Disciplina, Miercuri, 18 august 2021


În legătură cu adresa AJH Brașov nr. 357/29.07.2021, privind transferul jucătoarelor (în număr de 12 sportive, J. IV. F.) între echipele ACS Kids Tâmpa 2015 Brașov și HC Golden Kids Brașov, Comisia, dupa administrarea probatoriului si vazand punctele de vedere ale celor doua echipe, constata ca competenta avand in vedere varsta sportivelor, in acest caz revine AJH Brasov.

In ceea ce priveste fondul solicitarii, Comisia dupa analizarea atenta a inscrisurilor, constata ca nu sunt respectate toate elementele de valabilitate a actelor de transfer, conform art. 17.2 RSTJH

“17.2.Pentru a fi valabil, acordul de transfer trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie înscris pe formularele-tip, emise de F.R.H. şi completat la toate rubricile obligatorii;

b) să fie încheiat în 5 exemplare originale. Două exemplare revin jucătorului, unul chiar la semnare si unul după înregistrare la F.R.H..Câte un exemplar va reveni fiecărui club iar unul va fi păstrat de departamentul competiții din cadrul F.R.H. după înregistrare.

c) să fie semnat, pe fiecare pagină, de către reprezentanții legali ai celor două cluburi și de către jucător. În cazul jucătorilor de până la 16 ani, acordul de transfer trebuie să fie semnat și de către reprezentantul legal al minorului.

17.3.Nerespectarea dispozițiilor prezentului articol, cu privire la îndeplinirea condițiilor necesare acordului de transfer, atrage sancțiunea nulității acestuia și a refuzului de înregistrare la F.R.H.”.

Asadar, lipsa specificatiilor privind forma transferului; a numerelor de inregistrare la cluburi;, data de la care incepe tranferul;, lipsa semnaturii tutorelui sau a reprezentantului legal, in opinia C. C. D, atrage anulabibilatea acestor acte, fapt ce este de competenta materiala a AJH Brasov.