Sedinta Comisiei Centrale de Disciplina din data de 13.07.2021

Comunicari Comisia Centrala de Disciplina, Marþi, 13 iulie 2021


Proces Verbal  nr. 387

Încheiat azi, 13/07/2021,în ședința ordinară a C.C.D., în prezența membrilor: Jugănaru L., Dinca V., Vicea V., Teodorescu E., Berindei D.

1. În legătură cu solicitarea doamnei antrenor Vasile Florica în contradictoriu cu clubul CS Fortuna București privind nerespectarea hotărârii nr.537/10.06.2021 a Comisiei de Memorii, rămasă definitivă prin neapelare, comisia odată cu comunicarea sesizării solicită clubului mai sus amintit apărări sau un punct de vedere pentru ședința din 20.07.2021.

2. În legătură cu adresa CCOD din data de 08.07.2021, CCD văzând că sunt îndeplinite condițiile art. 25 în baza art. 2.2 raportat la art.26.3, lit. a), admite cererea de ratificare și înscrie hotărârea în raportul de evidențe sancțiuni, după cum urmează:

  -  Sancționarea delegatului Sighicea Victor cu SUSPENDARE 3 ETAPE, începând cu data de 14.07.2021, conform art.36, pct.1.2, lit. n), o) ,p) din ROFCCOD 

 

Notă: Părțile interesate să introducă Apel au nevoie de motivarea Hotărârii Comisiei de Disciplină conform Regulamentului disciplinar art. 13.5). Acestea intră în posesia motivării hotărârii Comisiei de disciplină dacă în termen de 3 (trei) zile de la data publicării dispozitivului pe site, fac cerere de motivare și dovada plății motivării hotărârii.

Apelul se poate face în termen de 5 (cinci) zile de la momentul intrării în posesia hotărârii motivate, respectând procedura introducerii Apelului, conform Art. 15.4.