Ședința Comisiei Centrale de Disciplină din data de 06.07.2021

Comunicari Comisia Centrala de Disciplina, Miercuri, 07 iulie 2021


Proces Verbal  nr. 386

Încheiat azi, 06/07/2021,în ședința ordinară a C.C.D., în prezența membrilor: Jugănaru L., Dinca V., Vicea V., Teodorescu E., Berindei D.

1. În legătură cu solicitarea CS Minaur Baia Mare privind nerespectarea Hotărârii nr. 521/05.03.2021 a Comisiei de Memorii a FRH, rămasă definitivă prin decizia 59/07.04.2021 a Comisiei de Apel, Comisia, văzând solicitarea clubului CS Dinamo București și acceptul clubului din Baia Mare, stabilește termen de soluționare a cazului pentru data de 03.08.2021.

2. În legătură cu sesizarea sportivei Golusin Milica privind nerespectarea Hotărârii nr. 531/14.05.2021 a Comisiei de Memorii, rămasă definitivă prin neapelare, Comisia, văzând că nu s-a formulat nici un punct de vedere din partea clubului CS Crișul Chișineu Criș, hotărăște:

- sancționarea clubului mai sus amintit cu penalitate de 5.000 (cinci mii) lei, dată de achitare 05.08.2021, pentru nerespectarea hotărârii comisiilor federale, conform art. 8.12 din RSTJH raportat la art. 49.1 din RD. Totodată, pune în vederea clubului amintit că în termen de 10 zile trebuie să plătească sportivei drepturile financiare.

Notă: Părțile interesate să introducă Apel au nevoie de motivarea Hotărârii Comisiei de Disciplină conform Regulamentului disciplinar art. 13.5). Acestea intră în posesia motivării hotărârii Comisiei de disciplină dacă în termen de 3 (trei) zile de la data publicării dispozitivului pe site, fac cerere de motivare și dovada plății motivării hotărârii.

Apelul se poate face în termen de 5 (cinci) zile de la momentul intrării în posesia hotărârii motivate, respectând procedura introducerii Apelului, conform Art. 15.4.