Sedinta Comisiei Centrale de Disciplina din data de 30.03.2021

Comunicari Comisia Centrala de Disciplina, Marþi, 30 martie 2021


Proces verbal nr 356,

Încheiat azi, 30/03/2021, în ședința ordinara a C.C.D., în prezența  a membrilor : Jugănaru L., Vicea V., Dinca V., Teodorescu E., Berindei D.

1. În legătură cu sesizarea sportivei KLIMEK Sabine privitor la nerespectarea Hotărârii nr. 516/09.02.2021 a Comisiei de Memorii de către clubul C.S. Crișul Chișineu Criș, Comisia, văzând că în ședința din data de 16.03.2021 a fost pronunțată hotărârea de sancționare a clubului amintit, iar noua cerere a fost introdusă pe 26.03.2021, respinge ca prematur introdusă cererea.

2. În legătură cu sesizarea sportivei TAIVAN Andreea privitor la nerespectarea Hotărârii nr. 513/12.01.2021 a Comisiei de Memorii de către clubul C.S. Crișul Chișineu Criș, Comisia, odata cu comunicarea sesizării, pune în vedere clubului amintit că are posibilitatea de a formula apărări sau un punct de vedere până la ședința din data de 06.04.2021.

3. În legătură cu sesizarea sportivei GAIU Daiana Georgiana privitor la nerespectarea hotărârii nr. 518/2021 a Comisiei de Memorii de către clubul C.S. Crișul Chișineu Criș, Comisia hotărăște:

- sancționarea C.S. Crișul Chișineu Criș cu ridicarea dreptului de transfer, legitimare și drept de joc pentru o perioadă de 1 (un) an de zile, începând cu data de 31.03.2021, conform art. 8.13 din RSTJH. Concomitent cu această sancțiune, la fiecare 10 zile, i se va scădea câte 1 (un) punct din cele obținute de echipa participantă în cel mai înalt nivel competițional, până la executarea integrală a hotărârii. Această hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către C.C.C.

4. În legătură cu raportul suplimentar al observatorului COJOCARU Remus și al arbitrilor Constantin Alexandru și Gal Laszlo, delegați la jocul dintre echipele C.S.S. Viitorul Cluj-Napoca și C.S.S. 2 Baia Mare, J1F, Grupa 3 Valoare, disputat în data de 28.03.2021 la Baia Mare, Comisia, văzând și punctul de vedere al antrenoarei Petruș Rodica, hotărăște:

- sancționarea antrenoarei Petruș Rodica, cu 2 (două) etape de suspendare începând cu data de 31.03.2021, conform art. 55.3 lit.c) pentru comportament nesportiv în relație cu oficialii jocului.

5. În legătură cu raportul suplimentar al observatorului MILCU Constantin și al arbitrilor Fiscu Marius și Durnea Ovidiu, delegați la jocul dintre echipele L.P.S. Banatul Timișoara și C.S.S. Corabia, J2M, disputat în data de 28.03.2021, Comisia hotărăște:

- sancționarea sportivului Maranca Adrian (C.S.S. Corabia), cu 3 (trei) etape de suspendare începând cu data de 31.03.2021, pentru comportament nesportiv grosolan față de adversar, conform art. 50.2, lit.c).

 

Notă: Părțile interesate să introducă Apel au nevoie de motivarea Hotărârii Comisiei de Disciplină conform Regulamentului disciplinar art. 13.5). Acestea intră în posesia motivării hotărârii Comisiei de disciplină dacă în termen de 3 (trei) zile de la data publicării dispozitivului pe site, fac cerere de motivare și dovada plății motivării hotărârii.

Apelul se poate face în termen de 5 (cinci) zile de la momentul intrării în posesia hotărârii motivate, respectând procedura introducerii Apelului, conform Art. 15.4.