Convocare ședință C.A. 26 martie 2021

Comunicari Consiliul de Administratie, Luni, 08 martie 2021


Federația Română de Handbal invită membrii Consiliului de Administrație la ședința C.A. din data de 26 martie, orele 11.00.

Ordinea de zi:

 1. Validare hotărâri Comitet Director (Anexa Hot. C.D., Anexele 1.1-1.7)
 2. Solicitare aprobare afiliere provizorie/reafiliere structuri sportive (Anexa 2)
 3. Solicitare suspendare provizorie structuri sportive  (Anexa 3)
 4. Solicitare aprobare listă structuri cu drept de vot la AGO 2021 (Anexa 4)
 5. Convocare Adunare Generală Ordinară F.R.H., Izvorani, 26 aprilie 2021, orele 11.00, aprobarea Ordinii de zi a acesteia și a materialelor aferente:
  1. discursul de deschidere a Adunării Generale și alocuțiunea președintelui F.R.H.
  2. desemnarea a 3-5 persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial și pentru numărarea voturilor
  3. constatarea întrunirii cvorumului pe baza prezenței reprezentanților cu delegații scrise din partea structurilor sportive afiliate
  4. prezentarea și aprobarea ordinii de zi
  5. prezentarea raportului C.A. privind activitatea pe perioada parcursă de la ultima Adunare Generală (Anexele 5e.1, 5e.2, 5e.3, 5e3.4., 5e.5, 5e.6, 5e.7)
  6. prezentarea bilanțului contabil pe anul precedent şi aprobarea prin vot a acestuia
  7. prezentarea raportului Comisiei de Cenzori şi aprobarea prin vot a acestuia (Anexa 5g)
  8. prezentarea şi aprobarea planului anual de activitate şi a bugetului anual de venituri şi cheltuieli (Anexele 5h.1, 5h.2)
  9. votarea afilierii, dezafilierii membrilor F.R.H. (Anexele 5i.1, 5i.2)
  10. Aprobare modificări și îndreptări erori materiale Statut (Anexa 5j)
 6. Rezumat subcomisie tehnică de juniori din 2.03.2021. Gabriel Florea (Anexele 6.1, 6,2, 6.3)
 7. Rezumat ședință subcomisie tehnică de seniori din 05-06.03.2021. Iulian Stamate (Anexa 7)
 8. Rezumat ședință subcomisie tehnică de junioare din 8.03.2021. Steluța Luca (Anexele 8.1, 8.2, 8.3)
 9. Solicitare C.C.A. (Anexa 9)
 10. Diverse
  • Solicitare aprobare Regulamente Beach Handball seniori și juniori (Anexele 10.1, 10.2)

Materialele aferente pot fi descărcate aici.