Ședința Comisiei Centrale de Disciplină din data de 20.10.2020

Comunicari Comisia Centrala de Disciplina, Miercuri, 21 octombrie 2020


Proces Verbal  nr. 315

Încheiat azi, 20/10/2020,în ședința ordinară a C.C.D.,în prezența membrilor: Jugănaru L., Dinca V., Vicea V., Teodorescu E., Berindei D.

1. În legătură cu Hotărârea C.C.A. din data de 19/10/2020, Comisia, văzând că au fost îndeplinite condițiile art. 25 în baza art. 22 raportat la art. 26.3 lit. a), admite cererea de ratificare și închide hotărârea în Registrul de evidență sancțiuni, respectiv:

- sancționarea cuplului de arbitri Octavian Fineață și Ștefan Hendrea cu suspendare pentru 5 (cinci) etape, începând cu data de 21/10/2020, conform art. 80,1 pct. 3 lit. a) (arbitru) care, pentru necunoașterea sau greșita aplicare a regulilor de joc și a celorlalte regulamente, influențează în mod direct rezultatul final al jocului.

2. În legătură cu sesizarea sportivului Pejovic Zarko privind nerespectarea Hotărârii nr. 451/2019 a Comisiei de Memorii, rămasă definitivă prin Hotărârea nr. 17/2020 a Comisiei de Apel, C.C.D. hotărăște:

- sancționarea A.H.C. Dunărea Călărași cu ridicarea dreptului de transfer, legitimare și drept de joc pe o perioadă de 1 (un) an de zile, începând cu data de 21/10/2020;

- totodată, acordăm clubului menționat mai sus un termen de 10 (zece) zile în care să plătească drepturile financiare;

- această hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Comisia Centrală de Competiții.

Notă: Părțile interesate să introducă Apel au nevoie de motivarea Hotărârii Comisiei de Disciplină conform Regulamentului disciplinar art. 13.5). Acestea intră în posesia motivării hotărârii Comisiei de disciplină dacă în termen de 3 (trei) zile de la data publicării dispozitivului pe site, fac cerere de motivare și dovada plății motivării hotărârii.

Apelul se poate face în termen de 5 (cinci) zile de la momentul intrării în posesia hotărârii motivate, respectând procedura introducerii Apelului, conform Art. 15.4.