Ședința Comisiei Centrale de Disciplină din data de 18.08.2020

Comunicari Comisia Centrala de Disciplina, Miercuri, 19 august 2020


Proces Verbal  nr. 304

Încheiat azi, 18/08/2020,în ședința ordinară a C.C.D.,în prezența membrilor: Jugănaru L., Dinca V., Vicea V., Teodorescu E., Berindei D.

1. În legătură cu sesizarea sportivului Pejovic Zarko versus AHC Dunărea Călărași privind nerespectarea Hotărârii nr. 451/2019 a Comisiei de Memorii, rămasă definitivă prin Hotărârea nr. 17/2020 a Comisiei de Apel, Comisia:

- văzând că cele 10 (zece) zile acordate clubului pentru achitarea drepturilor sportivului mai sus amintit, în baza art. 8.13 din R.S.T.J.H. s-au împlinit, iar clubul nu a îndeplinit această obligație, Comisia decide scăderea 1 (unui) punct din campionat la fiecare 10 (zece) zile până la executarea integrală a hotărârii, conform art. 8.14 din R.S.T.J.H. raportat la art. 49.4 din R.D. Această hotărâre va fi dusă la îndeplinire de C.C.C.

 

Notă: Părțile interesate să introducă Apel au nevoie de motivarea Hotărârii Comisiei de Disciplină conform Regulamentului disciplinar art. 13.5). Acestea intră în posesia motivării hotărârii Comisiei de disciplină dacă în termen de 3 (trei) zile de la data publicării dispozitivului pe site, fac cerere de motivare și dovada plății motivării hotărârii.

Apelul se poate face în termen de 5 (cinci) zile de la momentul intrării în posesia hotărârii motivate, respectând procedura introducerii Apelului, conform Art. 15.4.